Projecte

Museus rellevants per a la comunitat. Eines per a la participació ciutadana
6a Jornada de l'OPPCC

Enquesta de participació cultural a Catalunya 2020

Publicació de llibre

Recompte de visitants als museus i equipaments patrimonials 2020
arriba aqui Recompte de visitants als museus i equipaments patrimonials 2020