EQUIP

Antoni Laporte Roselló

Llicenciat en Ciències Econòmiques, per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Màster en Gestió i Polítiques Culturals per la Universitat de Barcelona.

Director d’ARTImetria, Estratègies per a la Cultura, empresa de consultoria en gestió i màrqueting cultural.

Ha assessorat a diverses institucions i administracions públiques en plans estratègics i de màrqueting, plans de comunicació, estudis de públic i programes de desenvolupament de turisme cultural. Ha dirigit estudis sobre economia de la cultura, especialment en el camp de la participació cultural i l’economia de les arts visuals.

Professor del Màster de Museologia i Gestió del Patrimoni Cultural de la Universitat de Barcelona.
Professor del Máster en Gestión del Patrimonio Histórico y Cultural de la Universidad Complutense de Madrid.
Professor del Máster en Patrimonio Mundial y Proyectos culturales para el desarrollo de la Universitat de Barcelona i la Università di Torino.
Professor del Màster de Gestió Cultural de la Universitat Internacional de Catalunya.

 

Així mateix ha donat cursos i conferències a la Universitat Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra, de Castelló, de Castilla–La Mancha, de Girona, de les Illes Balears, de Lleida, Nacional de Colombia, de Navarra, de Niça–Sophia Antipolis, de Valladolid i de Vic, així com a les institucions següents: Ministerio de Cultura del Gobierno de España, Museo Thyssen-Bornemisza, la Junta de Andalucía, la Diputación Foral de Vizcaya, La Xunta y el Centro Unesco de Galicia, el Cabildo Insular de Tenerife, la Fundación Pedro Cabrera de Tenerife, la Fundació Ortega y Gasset de Madrid y de Buenos Aires y el Instituto de Cultura del Gobierno Peruano.