L’OBSERVATORI DELS PÚBLICS

Pla Estratègic de l'Observatori

En els models de gestió dels museus i entitats patrimonials es distingeixen 3 grans àmbits:

• Gestió de  col·leccions.
• Gestió dels públics.
• Gestió dels recursos.

L’OPPCC vol oferir serveis als àmbits que tenen relació amb la gestió dels públics i la gestió dels recursos.

El Pla Estratègic de l’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural recull el seu marc de funcionament: les seves bases teòriques així com els programes que desenvolupa.

Pla Estratègic OPPCC
linies
Recerca i Divulgació
  • Patrimoni Material

  • Patrimoni Material

  • Patrimoni Material