RECURSOS

Documentació, informes, estudis, articles... al voltant de l’avaluació i l’estudi dels públics del patrimoni cultural, tant produïts per l’Observatori com per altres entitats i institucions.

Avaluació Públics

 • 28.11.2016 - Avaluació

  Informe sobre las tareas de evaluación y análisis en Cosmocaixa

  Aquest estudi permet disposar d'una visió global de les diferents tasques avaluatives dutes a terme a CosmoCaixa. A més, pot resultar de gran utilitat com a marc de referència per altres institucions, entitats i centres, així com professionals en la matèria, com a eina orientativa a el procés d'implantació de mecanismes avaluatius futurs.

 • 25.05.2016 - Avaluació

  Evaluating the Evaluation

  Aquest informe respon a la idea que malgrat els esforços esmerçats en l'avaluació sumativa per part dels museus, els resultats tenen un impacte escàs i no són aplicats de manera efectiva en la millora de la gestió dels centres museístics.

 • 25.05.2016 - Avaluació

  Thinking about audience development. Heritage Lottery Fund. 2010

  L'objectiu d'aquesta guia, dissenyada per l'Heritage Lottery Fund, és ajudar a dissenyar i implementar estratègies de desenvolupament de públics del patrimoni cultural.