PROJECTES

Manuals

 • 25.11.2021 - Manuals

  Metodologies per al recompte de visitants

  Disposar de dades fiables i comparables de freqüentació és indispensable per a l'avaluació tant de les polítiques culturals de les administracions públiques com de la pròpia organització per part dels gestors. Aquest volum té per objectiu presentar el model de recompte dels visitants de museus de l'Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, aplicat pels equipaments museístics i patrimonials catalans, amb la vocació que sigui d'utilitat per a altres professionals que treballen a el sector del patrimoni cultural.

 • 16.11.2018 - Manuals

  Manual per a l'obtenció d'indicadors avançats de públics digitals

  Els objectius del manual són donar suport als museus i equipaments patrimonials en la cerca i el registre de dades relacionades amb els indicadors avançats sobre púbics digitals i facilitar la comparativa de dades per poder conèixer, avaluar i generar informació útil sobre els públics digitals.

 • 19.01.2018 - Manuals

  Manual per a l’obtenció de dades bàsiques dels visitants digitals utilitzant Google Analytics

  Els objectius del manual són donar suport als museus i equipaments patrimonials en la cerca i el registre de dades relacionades amb els indicadors digitals bàsics de Google Analytics i facilitar l’adquisició de dades per poder conèixer, avaluar i generar informació útil sobre els públics digitals.

 • 19.01.2018 - Manuals

  Manual per al recompte de visitants per a museus sense sistema de tíqueting

  Els objectius del manual són donar suport als museus i equipaments patrimonials que no disposen d’un sistema de tíqueting i facilitar el recompte dels públics per poder conèixer, avaluar i generar informació útil sobre els seus públics.