PROJECTES

TORNAR
informe-analisi-indicadors-digitals-avancats-equipaments-patrimonials-4rt-trimestre-2018
11.04.2019 - Anàlisis d'indicadors digitals

Informe anàlisi indicadors digitals avançats equipaments patrimonials. 4rt trimestre 2018

Informe trimestral d’un projecte que consisteix en generar informació que sigui d’utilitat per a aquells equipaments patrimonials que analitzen periòdicament els principals indicadors de la seva web i d’altres suports digitals i que desitgin conèixer l’evolució de les magnituds digitals dels principals equipaments del país.

 

Els equipaments que participen en aquest estudi reben, a més de l’informe general, un dashboard individual per visualitzar les seves dades i les mitjanes globals i per trams d’usuaris dels equipaments implicats, amb gràfiques de tendències temporals, indicadors d'augment o disminució dels diversos conceptes analitzats i el càlcul de diversos indicadors.

    DESCARREGABLES

  • Informe anàlisi indicadors digitals avançats equipaments patrimonials. 4rt trimestre 2018