RECURSOS

Documentació, informes, estudis, articles... al voltant de l’avaluació i l’estudi dels públics del patrimoni cultural, tant produïts per l’Observatori com per altres entitats i institucions.

 

L'apartat "Projectes Participatius dels museus" és un recull d'iniciatives i activitats impulsades pels museus i col·leccions de Catalunya que intenten involucrar, fer participar i comprometre als públics. Una institució cultural participativa és un espai on els visitants poden crear, compartir i connectar entre ells al voltant del seu contingut.

RECURSOS

 • 28.06.2024 - Avaluació

  Crear i avaluar continguts virtuals a museus. Visions des de l'experiència de professionals d'Iberoamèrica

  Aquesta nova publicació d'Ibermuseos reuneix un conjunt de recomanacions per al disseny i l'avaluació d'activitats i recursos virtuals, elaborades a partir de les experiències de professionals experts i experts de la regió, dels quals es desprenen suggeriments útils i fàcils d'aplicar pels museus . El recurs està pensat especialment per a les institucions de mida petita i mitjana. 

 • 22.05.2024 - Estudis de públic

  Arts, cultura i patrimoni: públics i força de treball

  Aquest informe sobre l'estat de les nacions del Centre d'evidència i polítiques d'indústries creatives (Creative PEC) utilitza dades del cens per oferir, per primera vegada, una anàlisi exhaustiva de les audiències i de la força del treball. Els coneixements aclareixen on s'han avançat en la inclusió i on encara existeixen desigualtats i barreres importants que requereixen intervencions polítiques. 

 • 21.12.2023 - Estudis de públic

  Els museus i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Guia pràctica per a museus, galeries, el sector cultural i els seus col·laboradors.

  El Ministeri de Cultura del Govern d'Espanya posa a disposició del públic hispanoparlant la publicació "Els museus i els Objectius de Desenvolupament Sostenible", versió espanyola de la guia "Museums and the Sustainable Development Goals" que va ser publicada el 2019 pel consultor de museus britànic Henry McGhie. Fins a la data, el recurs ha estat utilitzat en nombrosos països, però fins ara no s'havia editat la versió en espanyol.

 • 07.09.2023 - Impacte social dels museus

  Social Impact Toolkit

  Aquest conjunt d'eines d'impacte social dels museus es van desenvolupar com a part de l'estudi de recerca Measurement of Museum Social Impact (MOMSI) i es van basar en les experiències dels museus amfitrions de l'estudi d'arreu dels Estats Units. Els consells per a l'èxit i les perspectives que s'inclouen al conjunt d'eines representen les experiències de museus de diferents mides, àmbits i regions.

 • 07.09.2023 - Projectes participatius dels museus

  Juga-hi

 • 27.07.2023 - Estudis de públic

  Mesurar el valor de l'oferta digital de galeries i museus

  Explorar l'ús de tècniques de valoració continguda per mesurar el valor de les ofertes digitals dels museus i les galeries, basant-se en quatre museus regionals.

 • 17.07.2023 - Institucions i Observatoris

  Enquesta de drets culturals de Barcelona

  L’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona presenta la segona edició de l’Enquesta de drets culturals, una enquesta que analitza la diversitat de maneres que té la ciutadania de viure la cultura, així com les desigualtats que algunes persones pateixen en l’exercici dels seus drets culturals. 

 • 18.07.2019 - Projectes participatius dels museus

  Projectes Participatius dels Museus de Catalunya

  Es posa en marxa la iniciativa "Projectes Participatius dels Museus de Catalunya". L’objectiu és visibilitzar en un catàleg els projectes impulsats pels museus i altres equipaments patrimonials de Catalunya que fomenten la participació dels seus públics, grups d’interès i altres agents del seu entorn.

 • 14.03.2023 - Museus i salut

  Quina és l'evidència sobre el paper de les arts en la millora de la salut i el benestar?

  Aquest informe de l'Organització Mundial de la Salut sintetitza l'evidència global sobre el paper de les arts en la millora de la salut i el benestar.

 • 09.03.2023 - Projectes participatius dels museus

  En Residència. "Artistes als Instituts de Barcelona"

 • 09.03.2023 - Projectes participatius dels museus

  L’Obrador. Programa d’Acció Comunitària

 • 09.03.2023 - Projectes participatius dels museus

  Connectades

 • 09.03.2023 - Projectes participatius dels museus

  Gresol cultural Poblesec

 • 27.01.2023 - Projectes participatius dels museus

  Museu Marítim de Barcelona. Laboratori de fotografia naval (sessions identificació de fons fotogràfics MMB)

 • 27.01.2023 - Projectes participatius dels museus

  Museu Marítim de Barcelona. Programa “Veus de la Mar”. Projecte Port Vell: la transformació d’un port industrial a port històric

 • 16.01.2023 - Impacte social dels museus

  EUROPEANA IMPACT PLAYBOOK

  L'Impact Playbook de Europeana ofereix un enfocament en quatre fases per ajudar a dissenyar, mesurar, narrar i evaluar l'impacte de projectes.

 • 22.11.2022 - Museus i salut

  "Revisió de l'abast de les intervencions en cultura, benestar i salut i els seus impactes, reptes i recomanacions polítiques per a Europa"

  L'objectiu d'aquesta revisió és sintetitzar les proves existents sobre l'efecte positiu de les activitats artístiques i culturals a la salut i al benestar. Això vol dir que la revisió no es limita a unes poques preguntes de recerca, sinó que pretén proporcionar una indicació clara del volum de la literatura existent, els conceptes clau, els punts d'interès i els tipus d'estudis que hi ha. 

 • 16.01.2023 - Impacte social dels museus

  MOMSI Measurement of Museum Social Impact

  El projecte Measurement of Museum Social Impact (MOMSI) aborda la necessitat crítica d’establir les millors pràctiques per mesurar l’impacte social en l’àmbit dels museus. 

   

 • 16.01.2023 - Impacte social dels museus

  The MOI Framework

  El sistema MOI és un marc d’avaluació orientat a l’impacte dissenyat específicament per reflectir els problemes actuals de l’impacte social dels museus. 

 • 17.10.2022 - Museus i salut

  Rethinking relevance, rebuilding engagement

  Aquest informe comparteix els resultats d'una segona onada de la investigació de Cultura i Comunitat, recollida el maig del 2021, més d'un any després de la pandèmia, i en un moment en què els casos estaven disminuint abans que sorgissin noves variants.

 • 11.10.2022 - Museus i salut

  Beneficis d'un cicle de 3 mesos de visites virtuals setmanals a museus en adults grans que viuen a la comunitat

  Aquest estudi té com a objectiu examinar si un cicle de 3 mesos de visites virtuals setmanals al Museu de Belles Arts de Montreal (MMFA) pot haver millorat els sentiments d'inclusió social, el benestar i la qualitat de vida, i reduir la fragilitat física als adults grans que viuen dins de la comunitat de Montreal. 

 • 18.07.2022 - Museus i salut

  Museums on Prescription

  Museums on Prescription és un projecte de recerca de tres anys (2014-2017) finançat per l'Arts and Humanities Research Council que investiga el valor de les trobades amb el patrimoni a la prescripció social.

 • 18.07.2022 - Museus i salut

  Delyramus

  El projecte es va centrar especialment en el patrimoni musical europeu dels segles XV-XVI. Un dels objectius era recuperar el potencial del ric patrimoni organològic europeu (14 instruments) per arribar a col·lectius vulnerables (especialment persones amb problemes de salut mental) com a participants de l'execució del projecte i la difusió de la música antiga.

 • 18.07.2022 - Museus i salut

  Tate Liverpool Youth Rehabilitation

  Novus crea bases per al canvi a través de l'educació a les presons i durant gairebé 30 anys ha ajudat homes, dones i nens de totes les edats i capacitats, en entorns penitenciaris de tot Anglaterra i Gal·les, a prendre nous rumbs. Novus va proposar programes innovadors d'enriquiment artístic i familiar per ajudar els infants a desenvolupar relacions positives, reforçant els vincles amb la família, els amics i les persones significatives.

 • 18.07.2022 - Museus i salut

  Teràpia artística | Hospital Clínic de Màlaga

  Factoria d´Art i Desenvolupament ha dut a terme un programa d´artteràpia de la Fundació Picasso | Museu Casa Natal amb un grup de pacients amb trastorns mentals que estaven sent tractats a la unitat de salut mental de l'Hospital Clínic de Màlaga.

 • 18.07.2022 - Museus i salut

  Understanding the Social Wellbeing Impacts of the Nation's Libraries and Museums

  Les biblioteques i els museus locals participen activament en animar les connexions socials i les connexions institucionals que catalitzen la creativitat, l'enginy i l'empatia dins de les seves comunitats de manera que promouen el benestar personal i social. Aquestes característiques úniques de les biblioteques i els museus les converteixen en institucions crítiques per avançar en els esforços per promoure la inclusió i l'equitat per a les poblacions històricament subrepresentades, especialment amb els ciutadans de color.

 • 18.07.2022 - Museus i salut

  Creative Health: The Arts for Health and Wellbeing

  L'objectiu del informe és millorar la conscienciació sobre els beneficis que les arts poden aportar a la salut i el benestar, i estimular el progrés perquè aquests beneficis siguin una realitat al Regne Unit. Aquesta investigació de l'APPG sobre la participació actual de les arts a l'atenció sanitària i social es va realitzar amb la finalitat de formular recomanacions per millorar la política i la pràctica.  

 • 04.07.2022 - Museus i salut

  Illuminart Museum

  Illuminart Museum és el primer museu virtual per a pacients a hospitals, un projecte realitzat per Art dan la Cité i presentat per primera vegada a l'octubre del 2019, davant dels socis del projecte i entusiastes gestors dels centres sanitaris. Aquest lloc multicultural obert al món permet als pacients descobrir obres d'art de tot el món a les habitacions d'hospital i tenir accés a un programa artístic i cultural multidisciplinar i internacional. 

 • 04.07.2022 - Museus i salut

  Oxford Museums Prescription for Reminiscence | South East England

  El projecte Prescription for Reminiscence està vinculat als serveis museístics de l'Oxford Aspire Museums Partnership, un consorci format pels Museus de la Universitat d'Oxford i el Servei de Museus del Consell del Comtat d'Oxfordshire (i un dels 16 Renaissance Major Partner Museum Services finançats per ACE per donar suport a l'excel·lència i la capacitat de recuperació dels museus regionals). 

 • 04.07.2022 - Museus i salut

  Inclusive museums for well-being and health through the creation of a new shared memory

  El projecte Memòria Inclusiva té com a objectiu promoure la construcció d'una memòria social comuna compartida realitzada a través d'un sistema social inclusiu basat en els museus, mitjançant l'enllaç Art-Salut-Benestar. Es basa en el concepte que considera els museus com a entorns d'ensenyament i aprenentatge, i les universitats com a actors socials actius, ambdós reforçant el seu paper de facilitadors de la integració cultural.

 • 04.07.2022 - Museus i salut

  Curs d'introducció a les Arts in Health

  El primer curs: Introducció a les Arts a la Salut al Museu Nacional d'Art de Catalunya posa èmfasi en el desenvolupament i la gestió de programes de salut mental, com els trastorns d'ansietat i depressió, i està dirigit a professionals de la cultura i la salut. Cada dimarts, durant cinc sessions, destacats experts internacionals, tècnics i responsables del sistema nacional de salut de Catalunya, metges i professionals de la salut, associacions de pacients i familiars a l'àmbit de la salut mental, així com professionals de museus i altres gestors culturals, van compartir els seus coneixements sobre quines són les aportacions de les arts a l'àmbit de la salut. 

 • 04.07.2022 - Museus i salut

  RecuperArt-19

  A Catalunya, el Departament de Cultura de la Generalitat i l'Institut Català de Salut han estat associats per crear el projecte RecuperArt-19, per als professionals de la salut que pateixen estrès emocional relacionat amb la gestió de la Covid-19. RecuperArt-19 proposa la creació d'una activitat a diversos museus de Catalunya per millorar l'estat emocional dels professionals sanitaris a partir de tècniques i recursos basats en l'art i la cultura. 

 • 04.07.2022 - Museus i salut

  Institucions d'art i salut | Col·laboració interdisciplinària

  El Campus Hospitalari Vall d'Hebron Barcelona i el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) van signar un conveni de col·laboració per dur a terme diferents accions encaminades a explorar el potencial de l'art com a eina perquè els pacients i els familiars puguin gaudir dels seus beneficis terapèutics i emocionals. 

 • 30.06.2022 - Museus i salut

  Culture for health

  Quin és el paper de la cultura per millorar la salut i el benestar? Com podem crear un canvi a través de la cultura influint en l'elaboració de les polítiques europees? Aquest és l'objectiu del projecte CultureForHealth.

 • 09.06.2022 - Projectes participatius dels museus

  Museu particular, etnologia d'anar per casa

  El Museu particular* etnologia d’anar per casa és un projecte creat en plena pandèmia i que pretén donar veu a objectes quotidians, descobrint les seves fascinants històries i a través seu, reflexionar sobre ells i – especialment – sobre nosaltres. 

 • 04.05.2022 - Avaluació

  Baròmetre d'innovació als museus 2021

  El "Museum Innovation Barometer", elaborat per la consultora Museum Booster, ofereix els resultats d'una investigació sobre la implementació actual i prevista d'eines tecnològiques digitals i com la pandèmia ha influït en aquest sentit. L'estudi s'ha basat en la participació de 200 museus de 39 països diferents i inclou casos de bones pràctiques i aportacions i experts en la matèria. 

 • 21.03.2022 - Estudis de públic

  Estudi sobre l'impacte de la COVID-19 en el públic dels museus

  Estudi promogut pel Laboratorio Permanente de Público de Museos (LPPM) del Ministerio de Cultura y Deporte espanyol, on s'analitzen els canvis que s'han produït en l'hàbit de visita als museus a Espanya, fent especial èmfasi en les motivacions que indueixen als ciutadans a reprendre, o no, les pràctiques culturals prèvies a la pandèmia.

 • 11.03.2022 - Estudis de públic

  Estudi sobre els museus espanyols davant la pandèmia de la COVID-19

  L'Observatorio de Museos de España (OME) presenta un estudi que explora les estratègies desplegades pels museus durant el període de tancament el 2020 degut a la pandèmia de la COVID-19 i després de la reobertura. Els resultats donen compte de l'impacte sofert, però també de la resiliència mostrada per un sector profundament compromès amb les funcions fonamentals del museu i amb els seus públics.

 • 04.03.2022 - Projectes participatius dels museus

  Bases pedagògiques per al Museu de l’Empordà

  Procés participatiu per la creació d’una eina on es descriuen els principis rectors, les estratègies i les línies d’actuació per donar unitat i qualitat pedagògica a les actuacions educatives i culturals del Museu de l’Empordà. 

 • 04.03.2022 - Projectes participatius dels museus

  Renovació participativa de l'exposició permanent del Museu de l'Empordà

  Procés participatiu, amb la implicació d’unes cinc-centes persones de la ciutat, de la comarca i de Catalunya, perquè donessin la seva opinió i visió sobre el que els agradaria que el Museu tractés i exposés, així com tot allò que els agradaria conèixer i aprendre una vegada hagin visitat l’equipament. 

 • 27.01.2022 - Projectes participatius dels museus

  Procés participatiu per decidir els usos de l’antic hospital de cartró de la Vall Fosca

  La població local decidirà després d’un procés de participació ciutadana l’ús que volen donar-li a l’equipament de l’hospital de cartró, únic al mon d’aquetes característiques.

 • 27.01.2022 - Projectes participatius dels museus

  Arqueologia participativa a l’antic hospital de cartró de la Vall Fosca

  Aquesta iniciativa vol implicar la població local en un projecte d’arqueologia per generar informació sobre el passat industrial i social de la Vall Fosca, especialment amb les restes de l'antic Hospital de Cartró de Capdella.

 • 27.01.2022 - Projectes participatius dels museus

  Exposicions temporals participatives al Museu Hidroelèctric de Capdella

  Cada any des del Museu s’organitzen exposicions temporals participatives, en que la població local presenta propostes expositives, participa en la fase de recerca de peces i muntatge i, fins i tot, en algunes exposicions els mateixos veïns són els comissaris i s’encarreguen d’explicar l’exposició als visitants i a la premsa.

 • 14.01.2022 - Estudis de públic

  Publicació de llibre - Conociendo a todos los públicos: los mayores y los museos

  El Laboratorio Permanente de Públicos ha publicat un llibre en el que s’aprofundeix en la temàtica de la gent gran i la seva relació amb els museus, amb l’objectiu d’entendre les seves necessitats i les possibles barreres físiques, socials o culturals d’entrada al museu.

 • 25.11.2021 - Estudis de públic

  Culture + Community in a time of transformation

  Culture Track és una enquesta online que es fa als EE.UU sobre comportaments, actituds, motivacions i barreres a la participació cultural, que s'ha dut a terme per LaPlaca Cohen des de 2001. Aquesta edició pretén connectar el sector cultural amb les experiències i necessitats de les seves comunitats i audiències durant la pandèmia i més enllà.


 • 02.11.2021 - Projectes participatius dels museus

  JUGUEM?. Records personals de la memòria col·lectiva de jugar

  És un projecte participatiu adreçat a recuperar la memòria col·lectiva de jugar a través dels joguets de les persones que hi han col·laborat i que han compartit els seus records de les vivències i sentiments que els desperten.

 • 29.06.2021 - Estudis de públic

  Estratègies per involucrar i representar comunitats concretes: un exemple de l'American Alliance of Museums

  L'American Alliance of Museums publica un document amb estratègies per involucrar i representar les comunitats llatines als museus.

 • 30.06.2021 - Estudis de públic

  Enquesta sobre els canvis en la participació cultural per la pandèmia al Regne Unit

  L'Audience Agency publica alguns resultats sobre els canvis en la participació cultural que ha provocat la pandèmia, intentat aproximar-se a les experiències, els comportaments, els valors i les intencions futures dels públics.

 • 25.03.2021 - Estudis de públic

  Enquesta: cultura en temps de pandèmia

  Enquesta de Gesop en la que ha participat l’Institut de Cultura de Barcelona per conèixer la importància de la cultura durant la pandèmia i les principals activitats i iniciatives culturals a les que ha tingut accés tant la població de Barcelona com la de l’Àrea Metropolitana. Realitzada durant el primer trimestre de 2021.

 • 31.05.2021 - Projectes participatius dels museus

  Geografies Menudes, Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries

  Exposició que posa el centre d'interès en el municipi i la seva gent, en aquest cas les dones de Castelló d’Empúries. Es van fer unes 300 fotografies a dones de diferents col·lectius, famílies, professions, etc. i es van recuperar, a traves de l’Arxiu Municipal, unes 600 imatges antigues cedides per una quarantena de famílies i particulars.

 • 31.05.2021 - Projectes participatius dels museus

  Geografies Compartides, Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries

  Exposició que té com a centre d’interès el municipi i la seva gent en una travessia per la memòria històrica i el paisatge humà de Castelló d’Empúries, a partir de la fotografia. Recorrent els carrers, places i carrerons de la vila es descobreixen els rostres que l’habiten en el present, i es registren algunes de les seves històries i vivències.

 • 18.03.2021 - Estudis de públic

  Percepció social del patrimoni cultural a la Comunitat de Madrid

  Enquesta sobre la percepció del patrimoni cultural a la Comunitat de Madrid. Analitza les actituds, opinions i valors cap a la protecció patrimonial entre els residents d'aquesta comunitat.

 • 18.02.2021 - Estudis de públic

  Participació cultural a Euskal Herria: maneres, causes i impactes

  Informe sobre la participació cultural a Euskal Herria, en el que s’analitzen les causes de la participació i els impactes de la cultura en termes de satisfacció amb la vida, cohesió social i tolerància social.

 • 05.11.2020 - Avaluació

  Butlletí de novetats especial COVID-19 de la Biblioteca Central del Departament de Cultura

  Butlletí de novetats especial COVID-19 de la Biblioteca Central del Departament de Cultura

 • 23.10.2020 - Avaluació

  Navegant en temps incerts: un conjunt d’eines de planificació d’escenaris per al sector de les arts i la cultura

  Conjunt d'eines per ajudar a les organitzacions culturals i artístiques a adaptar-se millor als possibles canvis que es puguin donar en un context incert com l'actual.

 • 21.10.2020 - Estudis de públic

  Les noves pràctiques culturals dels francesos durant el confinament

  Estudi realitzat als ciutadans francesos durant el confinament sobre els hàbits i les pràctiques culturals.

 • 07.09.2020 - Estudis de públic

  Guia i eines per a recollir dades d'alta qualitat de visitants

  Guia i eines per a planificar i executar enquestes per a recollir dades d'alta qualitat.

 • 27.07.2020 - Estudis de públic

  Factors que incideixen en la participació cultural de la gent jove
 de Catalunya

  Informe CoNCA amb una investigació qualitativa que ha treballat amb grups de joves per definir quins són els factors que incideixen en la participació cultural de la gent jove
.

 • 13.07.2020 - Estudis de públic

  Culture + Community in a time of crisis

  Informe fet als EEUU per LaPlaca Cohen amb interpretacions i implicacions de la crisi originada per la pandèmia en relació als comportaments culturals i artístics.

 • 22.05.2020 - Avaluació

  AiM Success Guide – Understanding Your Audiences

  Aquesta guia, publicada per l'Association of Independent Museums, intenta ajudar a qüestionar què sabem dels públics de les nostres institucions, tant els actuals com els potencials, i com millorar aquest coneixement.

 • 15.04.2020 - Avaluació

  Alguns apunts per afrontar els canvis en l'àmbit museístic derivats de la pandèmia

  Alguns apunts per afrontar els canvis en l'àmbit museístic derivats de la pandèmia

 • 24.02.2020 - Estudis de públic

  Enquesta de participació i necessitats culturals de Barcelona

  Estudi de l'Institut de Cultura de Barcelona que té per objectiu aportar coneixement rellevant per a la presa de decisions públiques i conèixer les necessitats, el tipus de participació i el valor que la població de Barcelona atorga a la cultura.

 • 29.01.2020 - Estudis de públic

  Guia metodològica d’estudis de públics

  Destinada a professionals de museus, monuments i altres llocs patrimonials, ha estat dissenyada per donar suport al desenvolupament dels estudis de públics en totes les etapes, els seus objectius i l'elecció d'eines adequades per dur-los a terme. Creada pel Ministère de la Culture de França.

 • 29.01.2020 - Estudis de públic

  Eines per a la recerca sobre públics

  Aquest conjunt d'eines, creat pel Govern d'Austràlia, permet planificar la recerca sobre públics, adaptant-se als diversos nivells de recursos i experiència dels centres culturals.

 • 15.01.2020 - Projectes participatius dels museus

  Tengui, falti. Aprendre amb els cromos al Museu del Joguet de Catalunya

  Projecte col·laboratiu en que alumnes d’institut, juntament amb docents i professionals del museu, han comissariat i han creat els continguts d’una exposició temporal en la qual es mostren els cromos i els àlbums amb una nova mirada, des d’una perspectiva contemporània.

 • 03.12.2019 - Projectes participatius dels museus

  Consell d’Infants del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

  Un òrgan de participació real format per 16 infants d'escoles properes al museu que els permet fer sentir les seves opinions, idees i suggeriments en relació a totes les activitats relacionades amb el museu.

 • 11.11.2019 - Avaluació

  Taking Charge – Evaluating the Evidence: The Impact of Charging or Not for Admissions on Museums

  Estudi d'investigació sobre l'impacte de cobrar per les admissions als museus, encarregat per The Association of Independent Museums, Arts Council England i el govern de Gal·les. S'acompanya d'una guia amb exemples exitosos de configuració de la política d’admissions i preus.

 • 03.12.2019 - Projectes participatius dels museus

  Projectes en col·laboració i ApS amb centres educatius del Museu de Ciències Naturals

  Ofereix la possibilitat de crear nous projectes educatius en el marc de les ciències naturals que cobreixin les necessitats dels docents que no troben resposta dins l'oferta regular d’activitats escolars del museu.

 • 28.10.2019 - Projectes participatius dels museus

  Protagonistes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

  Projecte col·laboratiu per recollir informacions de persones que han tingut un vincle amb el Museu i que encara se'n tenen dades insuficients, ja siguin persones que hi han treballat o que han contribuït a incrementar els fons de les col·leccions, així com també institucions.

 • 10.10.2019 - Estudis de públic

  Publicada la "Encuesta de hábitos y prácticas culturales de España 2018-2019"

  Aquesta publicació recull els principals resultats obtinguts per la "Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2018-2019", referents al conjunt de la població espanyola de 15 anys o més.

 • 28.10.2019 - Projectes participatius dels museus

  Georeferenciació del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

  Projecte per contribuir a assignar coordenades geogràfiques dels llocs de recol·lecció dels exemplars de la col·lecció del MCNB.

 • 03.10.2019 - Estudis de públic

  Museus de Barcelona: explotació estadística de les dades de visitants 2018

  Informe de resultats elaborat a partir de les dades de visitants de setze museus de Barcelona durant el 2018, presentat per l'Institut de Cultura de Barcelona.

 • 01.10.2019 - Projectes participatius dels museus

  Museu al carrer - mNACTEC

  Projecte del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya per inventariar, georeferenciar, documentar i posar en valor el patrimoni de la societat industrial que es conserva als pobles i ciutats. Projecte col·laboratiu, que es construeix de forma progressiva gràcies a la participació ciutadana.

 • 15.05.2019 - Projectes participatius dels museus

  El Consell de Savis del Museu d'Història de Catalunya

  El Consell dels Savis és una activitat d’història oral i viscuda realitzada per un grup de persones voluntàries del museu. Les persones que en formen part comprenen edats que van des dels seixanta-nou fins als noranta-dos anys d’edat, i expliquen directament les seves vivències als alumnes.

 • 06.06.2019 - Impacte social dels museus

  Eines per mesurar l'impacte social

  Conjunt d'eines de la Museums Association per ajudar als museus a dissenyar un enfocament per a mesurar l’impacte social de projectes determinats.

 • 06.06.2019 - Impacte social dels museus

  Happy museum project

  El projecte Happy Museum analitza com el sector dels museus pot respondre al repte de crear un futur més sostenible. Té una visió de la sostenibilitat que mira més enllà de la gestió financera i dels recursos i considera el paper del museu també en el benestar institucional i comunitari i en els reptes financers i ambientals globals.

 • 06.06.2019 - Impacte social dels museus

  Projecte Our Museum: Communities ansd Museums as active partners

  És un programa de la Paul Hamlyn Foundation per facilitar un procés de desenvolupament i canvi organitzatiu als museus i compromesos amb una associació activa amb les seves comunitats.

 • 14.06.2019 - Projectes participatius dels museus

  Dones de Sitges

  L’exposició pretenia reivindicar la figura femenina en el panorama històric i social sitgetà. Presentava fotografies i objectes personals que configuren les trajectòries vitals de les protagonistes del llibre “Dones de Sitges” i que a la vegada tenen com a objectiu transportar al visitant cap un viatge ple de records.

 • 14.06.2019 - Projectes participatius dels museus

  Petits/es Historiadors/es

  Projecte del Museu d’Història de Catalunya dirigit a alumnes de 6è de primària que té com a objectiu fomentar l’interès en la recerca en ciències socials entre l’alumnat. La finalitat és materialitzar la seva investigació en una exposició al museu, per tal que l’aprenentatge esdevingui significatiu.

 • 14.06.2019 - Projectes participatius dels museus

  2017 Any Alabastre Sarral

  Commemoració dels cent anys del primer taller modern d’alabastre a Sarral amb l'objectiu de recuperar una memòria col·lectiva. Creació d’una comissió organitzadora i recollida de fons per documentar l’activitat.

 • 14.06.2019 - Projectes participatius dels museus

  Primavera fotogràfica a l’Esquerda

  Fer fotografies de la flora i la vegetació del jaciment de l’Esquerda i exposar-les als llocs propers i quotidians de la vila: els aparadors de les 40 botigues participants. Amb la col·laboració del Grup Fotogràfic Roda, l’Associació Roda de Comerciants i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Roda de Ter.

 • 14.06.2019 - Projectes participatius dels museus

  L’Esquerda, jo i la família

  Exposició que aplega fotografies dels habitants de Roda de Ter mostrant de quina manera cadascun d'ells pot trobar en la seva vida quotidiana algun episodi que es relacioni directament amb el jaciment de l’Esquerda, i com aquest instant ha quedat plasmat en una imatge.

 • 06.06.2019 - Impacte social dels museus

  Museums Change Lives - L'impacte dels museus

  La Museums Association té projectes per a que els museus desenvolupin el seu paper com a organitzacions socials i per a que tinguin dades i evidències del treball que fan amb les seves comunitats i de l'impacte social positiu que produeixen.

 • 04.02.2019 - Estudis de públic

  Cultura i desigualtat a Barcelona. Indicadors i reflexions per al debat i la recerca sobre la participació cultural a la ciutat

  Document elaborat pel Grup de treball cultura i desigualtat a Barcelona, amb l'objectiu de proposar un punt de referència en l’acció-reflexió sobre les desigualtats en l’àmbit cultural i el seu abordatge des de les polítiques públiques.

 • 18.01.2019 - Avaluació

  Evaluación de la estrategia digital en los museos: métodos y herramientas para web, redes sociales y móviles

  Article d'Elena Villaespesa que recopila les metodologies i les eines aplicades a l'àmbit digital utilitzant exemples per mostrar la utilització de l'analítica digital en webs, xarxes socials y mòbils dins el sector dels museus.

 • 14.11.2018 - Avaluació

  Diagnosi dels serveis educatius dels museus de la Xarxa de Museus de les comarques de Girona

  Aquest estudi avalua diferents aspectes i criteris de l’oferta educativa dels museus de la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona, integrant tant elements qualitatius, fruit de les entrevistes i la participació dels museus en les visites realitzades, com una informació quantitativa.

 • 09.11.2018 - Institucions i Observatoris

  Blog de Públics Culturals. Connectant Comunitats de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

  El Blog de Públics Culturals. Connectant Comunitats de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) és una eina de comunicació entre els diferents agents culturals, públics i privats, per compartir experiències, coneixement i incentivar l’accés i el consum a la cultura i fidelitzar els públics.

 • 26.07.2018 - Estudis de públic

  Sistema de recol·lecció de dades de públics de museus del Observatorio Iberoamericano de Museos

  L'Observatorio Iberoamericano de Museos proposa facilitar als museus les eines bàsiques per a abordar el coneixement bàsic del perfil general dels seus públics a través d'un sistema de recollida de dades de públic.

 • 05.06.2018 - Estudis de públic

  Museus de Barcelona: explotació estadística de les dades de visitants de 2017

  Informe de resultats elaborat a partir de les dades de visitants de setze museus de Barcelona durant el 2017, presentat per l'Institut de Cultura de Barcelona.

 • 18.05.2018 - Estudis de públic

  La Participació Cultural a Catalunya 2013-2016

  Aquest estudi aborda la participació cultural a Catalunya en el segle XXI, amb una mirada centrada especialment en la seva segona dècada, a partir de les quatre enquestes de participació cultural realitzades per la Generalitat de Catalunya entre 2013 i 2016. Informes CoNCA IC13 (2018). Antonio Ariño Villarroya i Ramón Llopis Goig.

 • 30.04.2018 - Estudis de públic

  DeCultura nº54 Participació Cultural a Catalunya 2016: la no participació

  Informe amb l’objectiu d’analitzar els motius pels quals els catalans no tenen activitat cultural o en tenen menys de la que voldrien.

 • 30.04.2018 - Estudis de públic

  DeCultura nº53 Participació Cultural a Catalunya 2016: perfils familiars

  Informe amb l’objectiu d’analitzar el comportament de la població envers la cultura en funció de la seva estructura familiar.

 • 26.04.2018 - Avaluació

  The Evaluation Journey: A Toolkit for Cultural Operators

  És un conjunt d'eines dirigit a treballadors de centres culturals amb recursos limitats per a l’avaluació però que desitgen dur a terme una avaluació del seu projecte, programa i/o organització.

 • 26.04.2018 - Estudis de públic

  Panic! Social Class, Taste and Inequalities in the Creative Industries

  Aquest informe demostra que les indústries culturals i creatives estan marcades per desigualtats significatives, en particular els autors es centren en la classe social de la que provenen els treballadors del sector i com això influeix en altres temes com actituds i valors, experiències de treball de forma gratuïta, xarxes socials i gustos culturals.

 • 25.04.2018 - Avaluació

  Un indicador per a la freqüentació dels centres de ciències: l'Índex de Relació Cultural

  Bruno Dosseur, director de Relais d’sciences, ofereix una nova forma d'avaluació basada en la durada de la relació dels públics amb els centres culturals.

 • 18.04.2018 - Impacte social dels museus

  Análisis de estudios de impacto 2017

  Estudi de l'Observatorio Vasco de la Cultura sobre el valor públic de la cultura que profunditza en la perspectiva instrumental que situa la cultura com a mitjà per a aconseguir objectius econòmics, socials o mediambientals mitjançant els estudis d’impacte econòmic i de retorn social.

 • 04.04.2018 - Estudis de públic

  Estadística de Museos y Colecciones Museográficas 2016

  Document on es recullen dades sobre museus y col·leccions, amb l'objectiu de proporcionar indicadors rellevants per profunditzar en el coneixement d'aquest sector cultural.

 • 19.01.2018 - Estudis de públic

  El consum cultural: qüestió de gust o de preu?

  Article que analitza el paper que tenen l’educació i la renda de les persones a l’hora de participar en tres tipus d’activitats culturals: l’assistència al cinema, a espectacles en directe i la visita a llocs d’interès cultural.

 • 08.01.2018 - Estudis de públic

  Eurobaròmetre sobre Patrimoni Cultural

  Enquesta sol·licitada per la Comissió Europea. Tracta diversos aspectes relacionats amb el patrimoni cultural: implicació, comportament, valors, accés i barreres a l'accés, participació o impacte en el turisme i la feina.

 • 20.12.2017 - Estudis de públic

  Informe "Access to Culture in the Eruopean Union"

  Anàlisi sobre diversos aspectes relacionats amb la cultura a la Unió Europea (accés i participació, barreres, etc.), realitzada per l'European Parliamentary Research Service.

 • 15.12.2017 - Estudis de públic

  Informe anual sobre l'estat de la Cultura i les Arts del CoNCA

  El Consell Nacional de la Cultura i les Arts ha publicat l'"Informe anual sobre l'estat de la Cultura i les Arts". Destaquem els articles "Màrqueting i desenvolupament de públics culturals" i "Com ser més eficients a l'hora de comunicar amb els nostres públics".

 • 04.12.2017 - Estudis de públic

  Informe Culture Track '17

  Informe de l'enquesta realitzada als Estats Units sobre públics culturals, realitzat per Culture Track. Presenta informacions sobre qüestions com quines activitats són definidies com "cultura" o quines són les principals motivacions i les principals barreres per a la participació cultural.

 • 01.08.2017 - Estudis de públic

  Museus de Barcelona: explotació estadística de les dades de visitants de 2016

  Informe de resultats elaborat a partir de les dades de visitants de setze museus de Barcelona durant el 2016, presentat per l'Institut de Cultura de Barcelona.

 • 01.06.2017 - Impacte social dels museus

  Mesurant el valor creat per una exposició temporal de l'Auckland Museum

  Informe sobre els resultats de l'aplicació de la metodologia del "retorn social de la inversió" (SROI) per analitzar l'exposició temporal Moana-My Ocean a l'Auckland Museum.

 • 01.06.2017 - Impacte social dels museus

  Mesurant els impactes dels museus

  Dins el projecte "The Learning Museums" trobem aquest article dedicat al tema de mesurar els impactes dels museus. Inclou alguns casos d’estudi.

 • 01.06.2017 - Impacte social dels museus

  Guia per aplicar el Retorn Social de la Inversió (SROI)

  Guia de l'"UK Cabinet Office" per mostrar a les organitzacions i institucions com prendre millors decisions utilitzant la metodoologia del "Retorn Social de la Inversió" (SROI), ajudant a reconèixer valor més enllà del que pot ser avaluat econòmicament.

 • 09.05.2017 - Estudis de públic

  Informe sobre la missió dels "Museus del segle XXI"

  Informe amb l'objectiu d'identificar els reptes dels museus durant les pròximes dècades i proposar les línies mestres d'una evolució del seu model.

 • 20.02.2017 - Estudis de públic

  Estudi estadístic de visitants de museus del Regne Unit 2015/2016

  Estudi estadístic amb indicadors de rendiment dels principals museus del Regne Unit 2015/2016.

 • 24.01.2017 - Estudis de públic

  Who participates and how much? Explaining non-attendance and the frequency of attending arts and heritage activities

  "Qui participa i en quina mesura? Explicant la no assistència i la freqüència d’assistència a activitats artístiques i patrimonials", estudi de Mart Willekens i John Lievens publicat a la revista Poetics.

 • 09.01.2017 - Estudis de públic

  Participació digital en cultura, patrimoni i arts

  La participació digital ofereix possibilitats per arribar a altres persones i generar valor conjunt. Autors: Jasper Visser i Jim Richardson.

 • 21.12.2016 - Estudis de públic

  Com la recerca sobre públics pot ajudar a construir públics en el camp de les Arts

  En aquest vídeo publicat per The Wallace Foundation, l'expert en investigació de mercat Bob Harlow mostra com les organitzacions d'art poden utilitzar la investigació qualitativa i quantitativa per atreure i retenir nous públics.

 • 19.12.2016 - Estudis de públic

  La Participació Cultural de la Joventut Catalana 2001-2015

  Aquesta publicació investiga l’evolució i les característiques de la participació cultural de la joventut catalana durant els primers anys del segle XXI, un període marcat essencialment per dues grans transformacions històriques: la revolució de les tecnologies de la informació, la comunicació i l’organització i la gran recessió.

 • 29.11.2016 - Institucions i Observatoris

  Observatori de Dades Culturals de Barcelona

  L’Observatori de Dades Culturals de Barcelona és una iniciativa de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona que neix amb l’objectiu de difondre dades, indicadors i informes sobre la realitat cultural de la ciutat i posar tota la informació a l’abast d’institucions, agents culturals i comunitat científica, de forma ordenada i accessible.

 • 28.11.2016 - Avaluació

  Informe sobre les tasques d'avaluació i anàlisi a Cosmocaixa

  Aquest estudi permet disposar d'una visió global de les diferents tasques avaluatives dutes a terme a CosmoCaixa. A més, pot resultar de gran utilitat com a marc de referència per altres institucions, entitats i centres, així com professionals en la matèria, com a eina orientativa pel procés d'implantació de mecanismes avaluatius futurs.

 • 28.11.2016 - Estudis de públic

  Ens haurien d'amoïnar les grans diferències en les taxes de consum cultural per nivell educatiu?

  Aquest article tracta el tema de les diferències en les taxes de consum cultural i els motius que n'expliquen l'abscència de consum segons el nivell educatiu. Posa el focus en determinar el perquè d’aquestes pautes -i demostrar que probablement responen a una qüestió de preferències- i en preguntar-se si la disparitat en el consum hauria de suscitar una preocupació política, ja que hi ha molts altres objectius del finançament d’iniciatives culturals que no estan relacionats amb aquesta qüestió.

 • 24.11.2016 - Estudis de públic

  Coneixent a tots els públics. Quines imatges s'associen als museus?

  Estudi del Laboratorio Permanente de Públicos de Museos que aprofundeix en el coneixement de la percepció que els visitants i els no visitants tenen dels museus. Mitjançant aquest coneixement els museus podran prendre les decisions oportunes per respondre a les expectatives del públic i aconseguir atreure els no visitants i fidelitzar els visitants.

 • 23.11.2016 - Estudis de públic

  La Participació Cultural de la Joventut Catalana 2001-2015. Resum Executiu.

  Aquesta publicació investiga l’evolució i les característiques de la participació cultural de la joventut catalana durant els primers anys del segle XXI, un període marcat essencialment per dues grans transformacions històriques: la revolució de les tecnologies de la informació, la comunicació i l’organització i la gran recessió.

 • 16.11.2016 - Estudis de públic

  Who are the visitors of cultural sites across EU countries?

  Estudi  de Martin Falk i Tally Katz-Gerro que respon a qüestions com si hi ha diferències entre països en la freqüència de les visites a llocs culturals o si les correlacions de les visites culturals amb les característiques sociodemogràfiques i econòmiques són similars a tots els països de la UE, entre d’altres.

 • 09.11.2016 - Estudis de públic

  Estudios sobre públicos y museos Volumen I. Públicos y museos: ¿qué hemos aprendido?

  Publicació realitzada per l’Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Mèxic

 • 25.05.2016 - Estudis de públic

  Les pratiques culturelles des français. Ministeri de la Culture i la Communication

  Aquesta enquesta ha esdevingut la principal eina per al seguiment dels comportaments dels francesos en el camp de la cultura i els mitjans de comunicació.

 • 25.05.2016 - Estudis de públic

  Taking part. Departament de Cultura, Mitjans i Esports

  Enquesta sobre la participació de la població britànica en tots els sectors de la cultura.

 • 25.05.2016 - Estudis de públic

  Cultural Access and Participation. Special Eurobarometer 399. 2013.

  Recerca sobre els valors culturals dels ciutadans europeus, a partir de l'anàlisi de les seves opinions i comportaments.

 • 25.05.2016 - Avaluació

  Evaluating the Evaluation

  Aquest informe respon a la idea que malgrat els esforços esmerçats en l'avaluació sumativa per part dels museus, els resultats tenen un impacte escàs i no són aplicats de manera efectiva en la millora de la gestió dels centres museístics.

 • 25.05.2016 - Avaluació

  Thinking about audience development. Heritage Lottery Fund. 2010

  L'objectiu d'aquesta guia, dissenyada per l'Heritage Lottery Fund, és ajudar a dissenyar i implementar estratègies de desenvolupament de públics del patrimoni cultural.

 • 25.05.2016 - Institucions i Observatoris

  Laboratorio Permanente de Público de Museos, Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, Espanya

  El LPPM pretén obtenir de manera estable i continuada coneixements rellevants sobre el públic dels museus estatals, els quals siguin útils per millorar la gestió museística.

 • 25.05.2016 - Institucions i Observatoris

  Departament de Política de Públics, Direcció general dels Patrimonis, Ministeri de la Cultura i de la Comunicació, França.

  El Departement de la Politique de Publics exerceix com a observatori dels públics, en tant que recull i difon les dades de visitants, realitza enquestes sociològiques i econòmiques i avalua iniciatives, operacions i programes.

 • 25.05.2016 - Institucions i Observatoris

  Observatoire des publics des Établissements scientifiques fédéraux, Bèlgica.

  Aquest observatori porta a terme l’anàlisi dels usuaris i els visitants dels 10 equipaments que s'hi acullen.

 • 25.05.2016 - Institucions i Observatoris

  Observatoire des musées de la Société des musées québécois

  Xarxa d’informació sobre els museus del Québec.

 • 25.05.2016 - Institucions i Observatoris

  The Audience Agency

  The Audience Agency ajuda a les organitzacions culturals a planificar i implementar estratègies de relació amb els públics.

 • 25.05.2016 - Estudis de públic

  Enquesta de participació cultural a Catalunya 2015. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya

  Aquesta enquesta proporciona informació estadística que permeti contextualitzar les pràctiques culturals i d’oci de la població catalana des d’una perspectiva que tingui en compte la dimensió social de la cultura.

 • 11.05.2016 - Estudis de públic

  Enquesta d'hàbits i pràctiques culturals. Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

  L'Enquesta d'Hàbits i Pràctiques Culturals, en les seves diferents edicions des de 2002 a 2015, recull els principals resultats relatius als hàbits i pràctiques culturals dels espanyols.

 • 01.03.2016 - Estudis de públic

  Les visites du Patrimoine culturel et la question de la Gratuité

  Rapport d’étude pour la Direction Générale des Patrimoines Département de la politique des publics

  Estudi sobre les pràctiques dels francesos referides a les visites a museus i monuments, així com la seva actitud pel que fa a la gratuïtat de la visita els primers diumenges de mes als museus nacionals.