PROJECTS

BACK
enquesta-de-participacio-cultural-a-catalunya-2020-museus-i-altres-centres-expositius-i-afectacio-de-la-covid-19
22.07.2021 - Cultural Participation Surveys

Enquesta de participació cultural a Catalunya 2020. Museus i altres centres expositius i afectació de la COVID-19

Informe amb els resultats relatius a les pràctiques culturals dels catalans en museus i altres centres expositius i sobre l'afectació de la COVID-19. L’informe ha utilitzat les dades de l’Enquesta de Participació Cultural Catalunya 2020 (EPCC–2020), elaborada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 

La pandèmia ha tingut un fort impacte en l’assistència a les activitats culturals que es realitzen fora de la llar.

 

El 35,0% dels catalans majors de 13 anys declaren haver visitat exposicions, museus, monuments o galeries d’art durant el 2020, 18,4 punts menys que el 2019 (53,4%). Aquesta forta disminució és deguda a l’impacte de la pandèmia provocada per la COVID-19, que ha comportat el tancament d’equipaments, diversos confinaments territorials i fortes restriccions de mobilitat.

 

S’observa que, a més d’una baixada en la proporció de persones que declara visitar museus (19 punts percentuals menys que al 2019), també hi ha una forta disminució en el nombre de visites realitzades.

 

Segurament a causa del temor a sortir de casa provocat per de pandèmia, els majors de 55 anys són el grup que s’ha vist més afectat per la pandèmia amb una pèrdua relativa de gairebé 4 de cada 10 visitants respecte 2019.

 

La pandèmia de la COVID-19 ha impactat de manera diferent segons el nivell d’estudis de la població. Les persones que han disminuït en major mesura la seva propensió a visitar museus i altres equipaments patrimonials el 2020 respecte el 2019 han estat les que pertanyen a les dues categories que presentaven els nivells de visita més baixos: entre les persones sense estudis i les persones amb primer grau la visita a centres expositius ha caigut en més de la meitat. En canvi, entre les persones amb nivells d’estudis que tenen més propensió a visitar −amb estudis de tercer grau−, la caiguda relativa no arriba a una tercera part.

 

Segons la situació laboral, el grup que s’ha vist més afectat per la pandèmia ha sigut el dels jubilats i incapacitats, que han tingut una pèrdua relativa de 4 de cada 10 visitants respecte 2019, mentre que la resta de categories n’han perdut menys d’una tercera part.

 

Els territoris que han sofert una disminució més gran en la visita a museus i altres centres expositius són Terres de l’Ebre (-31,7 punts percentuals respecte 2019), Ponent (-27,8) i l’Alt Pirineu i Aran (-27,2). Les restriccions en la mobilitat i els períodes de confinaments municipals i comarcals provocats per la pandèmia deuen haver tingut un major impacte entre la població dels territoris més allunyats de Barcelona, per les limitacions en la mobilitat que han dificultat la realització d’activitats culturals a la capital.

 

La Covid-19 ha afectat molt sensiblement la capacitat de viatjar de la població de Catalunya. Així, el 70,7% dels que van visitar un museu respon que estava situat a Catalunya (14,5 punts més que al 2019): el 44,6% a la ciutat o comarca de residència (8,7 punts més que al 2019) i el 26,1% a la resta de Catalunya (5,8 punts més que al 2019). Tanmateix el lligam entre la visita a museus i el turisme segueix sent molt destacable, doncs si considerem que visitar un museu a la resta de Catalunya forma part del turisme interior, aleshores el 55,4% de la població catalana ha visitat un museu mentre estava de viatge o bé en una sortida de cap de setmana en un any amb un context tant desfavorable per viatjar.

 

Tenint en compte només les persones que declaren que l’últim museu visitat estava ubicat a Catalunya, la despesa de la població de Catalunya en entrades a museus catalans durant 2020 se situa entre els 10,4 i els 12,6 milions d’euros, entre un 50% i un 57% menys que el 2019.

 

Entre els que preparen la visita abans d’anar a museus, internet és el principal mitjà de comunicació per informar-se: un 44,1% declara utilitzar la web del museu (-34,3 punts percentuals respecte 2019), un 15,0% utilitza altres webs (-20,2 punts respecte 2019), un 17,2% utilitza les xarxes socials o altres aplicacions mòbils (-12,5 punts respecte 2019).

 

El 7,2% declara que ha vist una activitat durant el confinament enregistrada o programada especialment per l’ocasió per museus, galeries d’art o sales d’exposicions

 

El 58,1% manifesta que ha trobat a faltar assistir a esdeveniments populars (Sant Jordi, Festes majors, etc.) en els mesos de confinament, el 22,2%  ha trobat a faltar visitar monuments, exposicions i galeries d’art.

 

El 71,6% declara que entre els principals factors que l’atreuen de tornar a assistir a esdeveniments culturals presencials hi ha el fet de tornar a fer activitats amb amics i/o familiars.

 

Els esdeveniments culturals a l’aire lliure són els que generen més sensació de seguretat, seguits de la visita a monuments i el patrimoni arquitectònic i arqueològic.

 

    DOWNLOAD

  • Enquesta de participació cultural a Catalunya 2020. Museus i altres centres expositius i afectació de la COVID-19  
  • Resum Executiu