PROJECTS

BACK
avaluacio-de-lus-de-loferta-digital-del-patrimoni-cultural-a-catalunya-durant-la-covid19
20.11.2020 - Other studies

Avaluació de l’ús de l’oferta digital del patrimoni cultural a Catalunya durant la COVID–19

L'objectiu d'aquest estudi és avaluar la resposta ciutadana a la producció cultural digital dels equipaments patrimonials de Catalunya en el període de tancament per la pandèmia.

    DOWNLOAD

  • Avaluació de l'ús de l'oferta digital del patrimoni cultural durant la COVID-19