PROJECTS

BACK
casos-internacionals-de-gestio-de-les-dades-de-freqentacio-de-museus
01.02.2015 - Other studies

Casos internacionals de gestió de les dades de freqüentació de museus

Per encàrrec de l’Obra Social “la Caixa”, aquest projecte sorgeix davant la necessitat d’identificar i analitzar casos internacionals de bones pràctiques sobre la gestió de les dades de freqüentació de museus i centres patrimonials.

Els sistemes de museus analitzats són:
• PATRIMOSTAT, Ministeri de Cultura i Comunicació, França.
• Departament de Cultura del Regne Unit.
• L’Observatori de la Cultura i les Comunicacions de l’Institut d’Estadística de Québec, Canadà.
• La Recerca ISTAT sobre la freqüentació dels museus italians, Ministeri de Cultura, Itàlia.
• Associació dels Museus Suïssos, Suïssa.

Els museus analitzats són:
• Museu de les Civilitzacions d’Europa i el Mediterrani –MuCEM–, Marsella.
• Museu del Louvre, París.
• Museu d’Història Natural, Viena.
• Museu del Prado, Madrid.


Així l’objectiu inicial va ser identificar casos de sistemes de museus que hagin aconseguit definir metodologies per solucionar el problema de l’heterogeneïtat de les dades de freqüentació de les institucions museístiques i patrimonials, característica que dificulta la seva comparabilitat.

Es tracta d’un problema estès a nivell internacional, del que els museus i sistemes de museus són conscients, tot i que no ha estat possible identificar cap institució o organisme que constitueixi una referència modèlica pel que fa a la solució d’aquest repte. Hi ha unanimitat el sector dels museus a nivell internacional: no hi ha estàndards per al recompte de la freqüentació de les institucions museístiques. Tot i així, la majoria dels museus fan esforços per millorar els seus sistemes de registre dels visitants amb l’objectiu de disposar de dades el més fiables possibles.

    DOWNLOAD

  • Informe Sistemes de recompte (catalan)