PROJECTS

BACK
recompte-de-visitants-dels-equipaments-patrimonials-de-catalunya-2018
04.11.2019 - Visitor count reports

Recompte de visitants dels equipaments patrimonials de Catalunya 2018

El present document constitueix l’informe que l’OPPCC publica anualment amb els resultats relatius a 2017 dels centres patrimonials que han respost a la petició de dades sobre freqüentació.

 

També trobareu un exemple de l'informe de retorn individual que s'envia a cada equipament que ha participat a l'estudi.

    DOWNLOAD

  • INFORME Recompte visitants equipaments patrimonials Catalunya 2018  
  • RESUM EXECUTIU Recompte visitants equipaments patrimonials Catalunya 2018  
  • EXEMPLE Document retorn individual recompte de públics 2018