PROJECTS

BACK
social-barometer-of-museus-2021
22.12.2022 - Social Barometer of Museums

Social Barometer of Museus 2021

El Baròmetre Social dels Museus (BSM) és un projecte del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles. En el marc del Pla de Museus de Catalunya, el BSM neix com una de les actuacions de l’objectiu 6.3., amb la intenció de convertir-se en una eina bàsica per donar a conèixer el valor públic dels equipaments museístics.

 

En aquest sentit, el projecte respon a la idea de museu social que vertebra el Pla de Museus, ja que pretén posar de manifest els beneficis que les institucions museístiques aporten al conjunt de la ciutadania, emfatitzant l’impacte positiu que tenen en les vides individuals i col·lectives de les persones i mostrant el treball col·laboratiu que desenvolupen per atendre els reptes socials actuals.

 

El BSM és un instrument d’advocacy que vol visibilitzar les tasques que duen a terme els museus més enllà de les seves funcions canòniques, ensenyant públicament els seus esforços per acostar-se als públics. Al mateix temps, afavoreix la creació d’una xarxa d’acompanyament i de reflexió entorn dels temes socials que més preocupen als professionals dels museus.

 

L’any 2022 s’ha encarregat la implementació d’una fase test a l’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya (OPPCC) amb l’objectiu de contrastar i dimensionar l’aplicació de l’eina, tal com s’havia previst. Aquesta fase s’ha centrat en l’anàlisi quantitativa, els resultats de la qual es presenten en aquest informe, mentre que la qualitativa es concretarà a partir dels casos de bones pràctiques detectats en la primera recollida d’informació i de l’estudi de models internacionals similars.

    DOWNLOAD

  • Social Barometer of Museums of Catalonia. Results of the test phase  
  • OPPCC BSM 2021 Principals Resultats