RECURSOS

VOLVER
arqueologia-participativa-en-el-antiguo-hospital-de-carton-de-la-vall-fosca
27.01.2022 - Proyectos participativos de los museos

Arqueología participativa en el antiguo hospital de cartón de la Vall Fosca

 

PROJECTES PARTICIPATIUS ALS MUSEUS DE CATALUNYA

 

Museu o equipament

MUSEU HIDROELÈCTRIC DE CAPDELLA

Nom del projecte

Arqueologia participativa a l’antic hospital de cartró de la Vall Fosca

Link o web del projecte

 

Data d’inici

Maig 2021

Projecte permanent o temporal?

Si temporal, dates de realització

Anual. Fins el final de l’actuació

Objectius

Implicar la població local en un projecte d’arqueologia per generar informació sobre el passat industrial i social de la Vall Fosca especialment vinculada a les restes del Hospital Cartró de Capdella.

Tipologia públics participants

Tots els segments de la població local

Descripció del projecte

(llargada màxima 200 paraules)

La metodologia bàsica per assolir aquest objectiu ha consistit en generar un aprenentatge comú al voltant de: 1) la metodologia arqueològica aplicada a jaciments del passat recent, 2) abordar de manera reflexiva les dimensions emocionals i cognitives de la cultura material i 3) conèixer i explorar diferents zones del jaciment Hospital de la Vall Fosca per a poder avaluar de manera conjunta quines serien les intervencions més òptimes a realitzar i l’objectiu d’aquestes.

Nombre de participants (aprox.)

En un inici havien de ser dos grups de 15 persones. Al apuntar-se moltes persones es va haver d’ampliar el nombre de grups. Finament van participar-hi 45 persones.

Entitats implicades

GAPP. Grup d’Arqueologia Pública i Patrimoni

Valoració:

Què ha funcionat

La difusió.

La professionalitat de l’equip d’arqueòlegs.

Valoració:

Què no ha funcionat

Que hi va haver persones que no van apuntar correctament el correu electrònic i no se’ls ha pogut enviar la memòria de l’actuació i les fotos.

Com es podria millorar

Fer-ho més dies, perquè va generar molt interès.

Persona de contacte

Nom i e-mail

Ana Pastor Pérez

a.pastor.restaura@gmail.com

Imatges o vídeos:

Web, youtube...