RECURSOS

VOLVER
bases-pedagogicas-para-el-museu-del-emporda
04.03.2022 - Proyectos participativos de los museos

Bases pedagógicas para el Museu del Empordà

 

PROJECTES PARTICIPATIUS ALS MUSEUS DE CATALUNYA

 

Museu o equipament

Museu de l’Empordà

Nom del projecte

Bases pedagògiques per al Museu de l’Empordà

Link o web del projecte

https://www.museuemporda.org/proposta-educativa/

Data d’inici

Gener 2018

Projecte permanent o temporal?

Si temporal, dates de realització

Temporal. Durant l’any 2018

Objectius

-          Construir una filosofia d’actuació basada en la participació, l’experimentació i l’empatia.

-          Crear i potenciar una nova línia d’actuació pedagògica amb capacitat per generar processos educatius integrals dirigits a un públic d’ampli espectre.

-          Esdevenir promotors i impulsors de noves línies de reflexió, investigació i intervenció a l’entorn l’art, la ciència i la cultura.

-          Crear línies d’actuació que promoguin la formació al llarg de tota la vida.

-          Generar processos participatius amb l’objectiu de socialitzar el coneixement.

-          Potenciar i incrementar l’esperit crític dels visitants.

Tipologia públics participants

Personal del Museu o persones amb una vinculació directa amb els serveis que ofereix, persones relacionades amb el món educatiu a la ciutat i la comarca, públic habitual del Museu i també no-públic, infants i joves en edat escolar.

Descripció del projecte

(llargada màxima 200 paraules)

Procés participatiu per la creació d’una eina on es descriuen els principis rectors, les estratègies i les línies d’actuació per donar unitat i qualitat pedagògica a les actuacions educatives i culturals del Museu de l’Empordà. Es pretén descriure els eixos pedagògics perquè tota activitat organitzada respongui als principis de qualitat i unitat d’acció. I tot plegat, en un context on els nous corrents museològics apunten que les institucions museístiques, per donar sortida a la demanda d’oci i ensenyament del segle XXI, han de construir una nova museologia. Per aconseguir-ho calen noves tècniques, nous mètodes i nous criteris. L’objectiu final és que el públic no només visiti el Museu, sinó que també hi aprengui, i que per tant, es consolidi en un agent social i cultural de primer ordre.

 

Nombre de participants (aprox.)

30 persones

Entitats implicades

Escoles i instituts de Figueres i comarca de l’Alt Empordà

Valoració:

Què ha funcionat

A través del procés participatiu es van marcar les línies estratègiques i bases pedagògiques del Museu. Va ajudar a crear l’ADN dels fonaments pedagògics del Museu de l’Empordà.

Valoració:

Què no ha funcionat

Una petita part de les línies marcades encara no s’han pogut duu a terme

Com es podria millorar

 

Persona de contacte

Nom i e-mail

Pere Cañada Vila

pcanada@figueres.org

Imatges o vídeos:

Web, youtube...

https://www.museuemporda.org/proposta-educativa/

https://www.youtube.com/watch?v=eYSndcEP0vM