RECURSOS

VOLVER
connectades
09.03.2023 - Proyectos participativos de los museos

Connectades

 

PROJECTES PARTICIPATIUS ALS MUSEUS DE CATALUNYA

 

Museu o equipament

Museu Nacional d’Art de Catalunya

Nom del projecte

Connectades

Link o web del projecte

https://www.museunacional.cat/ca/connectades-fem-un-projecte

 

Data d’inici

OCTUBRE 2021

Projecte permanent o temporal?

Si temporal, dates de realització

S’ha fet un programa pilot de dos anys 2021-2023

Continuïtat en fase d’estudi

Objectius

  • Enfortir la col·laboració i la connexió museu-escola i fer xarxa a través d’un projecte formador de llarga durada, especialment amb els centres de proximitat.
  • Reflexionar junts sobre un tema d’interès social i elaborar unes conclusions en format artístic que es mostren al final del projecte.
  • Convertir el museu i la seva col·lecció en un recurs i un espai de referència per a la recerca a través de les arts dins de l’àmbit escolar.
  • Desenvolupar l’autonomia del professorat i dels estudiants en l’ús del museu i de l’art  com a eina  d’aprenentatge i de gaudi.

 

Tipologia públics participants

Alumnat i professorat de Primària, Secundària i Centres de formació d’adults

Descripció del projecte

(llargada màxima 200 paraules)

  • És un programa pilot d’acompanyament de 2 cursos de durada per a escoles i instituts que volen aprendre a desenvolupar un projecte de recerca a través de les arts.
  • En aquests projectes els llenguatges artístics i els processos participatius amb l’entorn proper a través de l’art són també la manera de formalitzar les conclusions de la recerca. 
  • És també un programa formatiu de pràctica metodològica del procés de treball basat en projectes utilitzant les arts i el patrimoni com a eix transversal.

 

Nombre de participants (aprox.)

9 docents de 3 centres

6 grups

127 alumnes

Entitats implicades

Museu Nacional, IE Arts, CEIP Gayarre, CFA Pere Calders

Valoració:

Què ha funcionat

En fase d’avaluació

Es teixeixen relacions de llarga durada amb professorat del barri per a que emprin el museu i l’art com a recurs

Es fa acompanyament per a portar a terme un projecte col·laboratiu museu-escola

Valoració:

Què no ha funcionat

En fase d’avaluació

 

Com es podria millorar

En fase d’avaluació

S’avaluaran els dos anys de pilotatge per a treure conclusions al respecte

Persona de contacte

Nom i e-mail

Esther Fuertes

Esther.fuertes@museunacional.cat

Sandra Figueras

Sandra.figueras@museunacional.cat

 

 

Imatges o vídeos:

Web, youtube...

https://www.museunacional.cat/ca/connectades-fem-un-projecte