RECURSOS

VOLVER
en-residencia-artistes-als-instituts-de-barcelona
09.03.2023 - Proyectos participativos de los museos

En Residència. "Artistes als Instituts de Barcelona"

 

PROJECTES PARTICIPATIUS ALS MUSEUS DE CATALUNYA

 

Museu o equipament

Museu Nacional d’Art de Catalunya

Nom del projecte

Programa “En Residència. Artistes als Instituts de Barcelona”

Link o web del projecte

https://www.enresidencia.org/ca

 

https://www.museunacional.cat/ca/creadors-en-residencia-curs-2022-2023

 

Data d’inici

El Museu Nacional hi col·labora com a equip de mediació des del 2014

Projecte permanent o temporal?

Si temporal, dates de realització

Projecte Permanent

Objectius

 • Propiciar que els alumnes descobreixin els processos propis de la creació contemporània a partir del contacte i el diàleg continuat amb un creador, i que reflexionin sobre l’art a partir de l’experiència pròpia.
   
 • Promoure i generar situacions i contextos que estimulin la innovació i la creativitat artístiques.
   
 • Afavorir que els instituts esdevinguin de manera activa espais per a la cultura, l’art i el pensament, lloc d’acollida de la creació i espai per a l’experimentació i la innovació artístiques.

 

Tipologia públics participants

Joves estudiants de la ESO de 13 a 16 anys

Descripció del projecte

(llargada màxima 200 paraules)

Des del 2009, l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) desenvolupen Creadors EN RESIDÈNCIA als instituts de Barcelona, un programa que introdueix la creació contemporània als centres públics d’educació secundària a través del contacte directe i continuat d’un creador amb els estudiants.

Cada residència és comissariada i coordinada per un equip de mediació

Nombre de participants (aprox.)

Cada curs hi participen uns 20-25 joves

Entitats implicades

ICUB, Consorci d’Educació

Valoració:

Què ha funcionat

 • La col·laboració amb equips de cultura i educació facilita un projecte que està inserit en els processos de l’institut.
 • L’En Residència que portem des del museu busca vincular el procés creatiu de l’artista i l’alumnat amb el museu, aquests vincles es visualitzen el projecte final, que serveix per compartir amb públic en general.
 • És fonamental la col·laboració professorat-creador i l’acompanyament de l’equip de mediació.

Valoració:

Què no ha funcionat

 • Els processos no funcionen tant bé quan no hi ha una implicació ferma de l’institut, per tal de facilitar sortides, col·laboracions amb d’altre professorat i tenir certa flexibilitat.

 

Com es podria millorar

 • És important la comunicació amb els equips directius de l’institut.
 • Fent més visibles els processos de treball als instituts i als equipaments culturals que hi participem.

Persona de contacte

Nom i e-mail

Sandra Figueras /David Pablo

Sandra.figueras@museunacional.cat

David.pablo@museunacional.cat

 

Imatges o vídeos:

Web, youtube...

 

https://www.enresidencia.org/ca

 

https://www.museunacional.cat/ca/creadors-en-residencia-curs-2022-2023