RECURSOS

VOLVER
enquesta-de-drets-culturals-de-barcelona-
17.07.2023 - Instituciones y Observatorios

Enquesta de drets culturals de Barcelona

L’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona presenta la segona edició de l’Enquesta de drets culturals, una enquesta que analitza la diversitat de maneres que té la ciutadania de viure la cultura, així com les desigualtats que algunes persones pateixen en l’exercici dels seus drets culturals. 


 

Els resultats de l’enquesta evidencien que en alguns barris és més difícil exercir el dret a la cultura, donada l’acumulació de factors que generen desigualtat. Ara bé, l’enquesta també deixa clar que el barri és font de vida cultural. El dret a la cultura es viu en molts barris a través d’activitats i espais no sempre reconeguts com a culturals. I aquesta sembla una tendència creixent en el context post-pandèmia. L’enquesta també detecta que tothom té necessitats culturals i que les persones donen valor a la cultura, independentment del barri on viuen.

 

Un altre factor clau que condiciona l’activitat cultural de les persones i l’exercici dels seus drets culturals és l’entorn familiar. Un dels àmbits on més clarament es detecten desigualtats vinculades a la família és en la formació o educació artística. En aquest mateix sentit, l’enquesta evidencia que les desigualtats afecten els drets culturals dels infants. En els barris i entorns familiars amb més recursos, els infants poden exercir més (i més sovint) els seus drets culturals.

 

Finalment, l’enquesta també mostra la importància de la identitat de gènere i l’origen (migratori) per a la vida cultural de les persones: el tancament d’espais culturals afecta tothom, però a algunes persones més.

    Link

  • Enquesta de drets culturals de Barcelona