RECURSOS

VOLVER
gresol-cultural-poblesec
09.03.2023 - Proyectos participativos de los museos

Gresol cultural Poblesec

 

PROJECTES PARTICIPATIUS ALS MUSEUS DE CATALUNYA

 

Museu o equipament

Museu Nacional d’Art de Catalunya

Nom del projecte

Gresol cultural Poblesec

Link o web del projecte

https://www.instagram.com/gresolculturalpoblesec/

 

Data d’inici

Setembre 2021

Projecte permanent o temporal?

Si temporal, dates de realització

Permanent

Objectius

Promoure el treball conjunt entre els grans equipaments culturals, els centres educatius i les entitats del barri del Poble-sec desenvolupant projectes de llarga durada integrats en el currículum acadèmic. Així mateix, vol impulsar el potencial cultural del territori en les diverses formes d’expressió que ofereixen (musical, artística, teatral, de patrimoni, etc.) per crear propostes educatives adaptades a la realitat de l’alumnat.

Tipologia públics participants

Alumnat i professorat de primària i secundària d’escoles i instituts del Poble Sec

Descripció del projecte

(llargada màxima 200 paraules)

Gresol cultural és el programa de la coordinadora d’entitats del poble sec que

treballa per vincular centres educatius, equipaments culturals i entitats dels barris del poble-sec i font de

la guatlla per la cocreació de projectes educatius i culturals. el curs 22/23 s’inicia amb la participació

d’11 equipaments culturals i 8 centres educatius, els quals realitzaran més d’una vintena de gresolades

que es treballaran durant tot el curs escolar.

Nombre de participants (aprox.)

Participants en els projectes Gresol Cultural-Museu nacional:

Curs 2021/22: 143 alumnes, 9 grups

Curs 2022/23: 202 alumnes, 7 grups

Entitats implicades

Museu Nacional, Gresol Cultural Poble Sec, CEIP M J Verdaguer, CEIP L Muntanyeta

Valoració:

Què ha funcionat

Bona coordinació escola-museu

Projectes de curta durada inserits en els temes que es treballen a l’escola

Pensar un projecte que tingui moments al museu i moments a les aules

Acordar els projectes i metodologies que es treballaran amb els mestres

Valoració:

Què no ha funcionat

Falta poder implicar més a la comunitat de famílies

Com es podria millorar

Disseny de propostes en les que hi hagi moment per a compartir amb famílies

Persona de contacte

Nom i e-mail

Sandra Figueras

Sandra.figueras@museunacional.cat

 

Imatges o vídeos:

Web, youtube...

Vídeo cloenda Gresol cultural curs 21/22

https://www.youtube.com/watch?v=_xpjxe5_wrw