RECURSOS

VOLVER
juga-hi
07.09.2023 - Proyectos participativos de los museos

Juga-hi

 

PROJECTES PARTICIPATIUS ALS MUSEUS DE CATALUNYA

 

Museu o equipament

Museu del Joguet de Catalunya, Figueres

Nom del projecte

JUGA-HI!

Una reflexió dels mainatges sobre joguets i gènere

Link o web del projecte

https://www.mjc.cat/inauguracio-exposicio-juga-hi-sobre-joguets-i-genere/

Data d’inici

8 de desembre 2021

Projecte permanent o temporal?

Si temporal, dates de realització

Exposició itinerant, inaugurada el 31 de març de 2023.

Objectius

L’objectiu principal del projecte va ser la creació i producció d’una exposició itinerant i els seus recursos educatius associats sobre joguets i gènere per a l’àmbit escolar, creada per mainada per a la mainada. Amb el propòsit que itineri, primer pels centres de La Bressola i després a escoles de tot l’àmbit cultural català.

 

El projecte fou el resultat d’un procés de co creació entre la comunitat educativa de La Bressola i les persones especialistes del Museu a partir de la reflexió conjunta horitzontal entre el professorat, l’alumnat i especialistes en gènere. Així doncs, també tenia l’objectiu de posar l’alumnat al centre del procés educatiu, del qual en va ser protagonista, treballant en un projecte proper i en base a un problema real per la seva temàtica per tal de bastir un aprenentatge significatiu i contribuir a fomentar el pensament crític; no només l’alumnat de La Bressola, si no tot l’alumnat que visiti o gaudeixi de l’exposició al seu centre educatiu.

 

Així mateix, el projecte tenia com objectiu establir un espai de cooperació transfronterera entre dues institucions de referència (La Bressola en l’àmbit educatiu i el Museu del Joguet en l’àmbit cultural), amb experiència en perspectiva de gènere, amb una clara vocació d’innovació i transformació social a l’espai català transfronterer per tal de facilitar la reflexió conjunta en un context cultural compartit sobre educació-aprenentatge i la transmissió dels estereotips de gènere.

Tipologia públics participants

Escolar: primària (Sistema educatiu francès: 3eres, de 8 a 11 anys)

Descripció del projecte

(llargada màxima 200 paraules)

El projecte, que s’ha desenvolupat en dos cursos escolars (2021-2022 i 2022-2023),  va néixer a partir de l’experiència dels socis d’aquesta iniciativa i amb l’expertesa del Museu sobre joguets i gènere, concretament el programa educatiu que desenvolupa des de 2016, així com dels aprenentatges d’altres projectes de co creació anteriors impulsats pel Museu del Joguet de Catalunya.

 

L’exposició té com a objectiu contribuir a promoure un canvi de mirada envers els jocs i els joguets actuals per avançar socialment i sensibilitzar envers un escenari on la mainada pugui aprendre, créixer i desenvolupar-se amb jocs i joguets no sexistes i estereotipats. En aquest projecte, a partir de l’anàlisi des de la perspectiva de gènere de les col·leccions del Museu, la mainada junt amb el professorat i amb l’assessorament de les col·laboradores especialistes en gènere i les persones tècniques del Museu, en un procés de formació, d’aprenentatge i de reflexió conjunta horitzontal van realitzar un procés d’anàlisi dels valors que s’amaguen rere els jocs i els joguets, van investigar com els condicionen i van examinar les conseqüències que se’n deriven. Seguidament es va desenvolupar un procés de co creació col·laborativa que van permetre establir els continguts i el guió, els textos, així com les indicacions per a la creació de les il·lustracions i de disseny de l’exposició.

Per coordinar totes les tasques es va constituir un Grup Motor format per una trentena de mainades, representants de les 15 classes participants junt amb el seu professorat (10 docents), les especialistes de gènere i persones tècniques del Museu. El debat, la reflexió, les opinions i les idees circulaven de les classes al grup motor i del grup motor a les classes. D’aquesta manera, més enllà dels espais programats per al debat,  el tema del projecte va arribar a tots els àmbits de cada centre de La Bressola. El projecte, doncs, va tenir resultats immediats, ja no només per als 300 alumnes concernits i protagonistes, sinó pels més de 1000 i tots els equips de La Bressola.

 

L’exposició s’articula en tres grans àmbits temàtics. En el primer àmbit, Un camí de color..., es mostra com la mainada aprèn a comportar-se de manera diferent segons els estereotips de gènere que tradicionalment s’assignen als dos sexes i com els joguets i els jocs influeixen en la construcció esperada dels rols tradicionals de nenes i nens. El segon, Què aprenc si jugo a...?, demostra que no s’aprèn el mateix segons els jocs i els joguets amb els que la canalla juga i, explica com aquests porten implícits els diferents aprenentatges que contribueixen a modelar els rols de gènere. En el tercer àmbit. Un planeta de tots els colors!, la mainada de La Bressola proposa idees per un futur lliure d’estereotips de gènere i sense limitacions.

Nombre de participants (aprox.)

Més de 1.000 mainades de l’alumnat i més de 200 docents de La Bressola, així com famílies de les escoles.

Entitats implicades

La Bressola, Centre de Formació Professional Català i Museu del Joguet de Catalunya

Valoració:

Què ha funcionat

Aquesta exposició s’inscriu en el projecte educatiu que, sobre joguets i gènere, desenvolupa el Museu del Joguet des de 2016.

S’ha establert un espai de cooperació transfronterera inèdit i innovador, en que la participació de La Bressola ha facilitat de manera decisiva la possibilitat de realitzar aquesta exposició col·laborativa co creada amb l’alumnat de tots el centres educatius.

El procés, concretament les formacions, han facilitat el coneixement del Museu i les seves col·leccions a la Catalunya Nord. Així mateix, ha facilitat tractar la perspectiva de gènere a tots els centres de La Bressola i amb les famílies de l’alumnat. La perspectiva i les aportacions de la mainada en la creació dels continguts han estat clau.

Els textos de l’exposició s’han escrit en rossellonès, contribuint al reconeixement de la variant que parla la mainada que ha comissariat i creat l’exposició.

Valoració:

Què no ha funcionat

 

Com es podria millorar

Cal establir les eines de valoració i avaluació de l’exposició en les itineràncies.

Persona de contacte

Nom i e-mail

Eva Pascual Miró

eva.pascual@mjc.cat

Imatges o vídeos:

Web, youtube...

Juga-hi! Una reflexió dels mainatges sobre joguets i gènere | CALAIX (gencat.cat)