RECURSOS

VOLVER
museu-maritim-de-barcelona-programa-veus-de-la-mar-projecte-port-vell-la-transformacio-dun-port-industrial-a-port-historic
27.01.2023 - Proyectos participativos de los museos

Museu Marítim de Barcelona. Programa “Veus de la Mar”. Projecte Port Vell: la transformació d’un port industrial a port històric

 

PROJECTES PARTICIPATIUS ALS MUSEUS DE CATALUNYA

 

Museu o equipament

Museu Marítim de Barcelona

Nom del projecte

Programa “Veus de la Mar”. Projecte Port Vell: la transformació d’un port industrial a port històric.

Link o web del projecte

https://www.mmb.cat/blog/recerca/port-vell-la-transformacio-de-port-industrial-a-port-historic/

Data d’inici

15/11/2022

Projecte permanent o temporal?

Si temporal, dates de realització

Projecte temporal dins del programa permanent “Veus de la Mar”

Objectius

Generar fonts de memòria oral amb la participació de les persones directament implicades en tota aquella transformació, per tal que els seus testimonis puguin servir per futures recerques i anàlisis d’aquells esdeveniments que van transformar el port i la ciutat de Barcelona.

Millorar els productes i serveis que ofereix el Museu mitjançant l’enriquiment de la informació sobre els recursos materials del museu i millorant la contextualització d’aquests.

Tipologia públics participants

Ex treballadors i ex directius del Port de Barcelona

Descripció del projecte

(llargada màxima 200 paraules)

Al final de la dècada de 1980 i principis 1990 es va definir la partició conceptual del Port de Barcelona en tres ports: el de ciutat (port Vell), el comercial i el logístic (ZAL). La transformació de part del port industrial en port ciutadà va ser una de les primeres del món i va suscitar respecte i admiració.

La concepció i l’execució del projecte van recórrer un llarg camí, no exempt de dificultats. En diferents sessions, es va conversar amb alguns dels protagonistes d’aquesta transformació, que ens explicaren com es va gestar i desenvolupar aquest procés de transformació, que va afectar a la fisonomia de la ciutat.

Les sessions celebrades van ser:  

1. La concepció del projecte: del juny 1985 fins mars 1987;

2. La gestió del projecte: de març 1987 fins setembre 1994;

3. L’execució del projecte i la gestió del territori.

4. La visió del procés des de Puertos del Estado i des de L’Autoritat Portuària de Barcelona.

Nombre de participants (aprox.)

24 persones entre les 4 sessions.

Entitats implicades

Museu Marítim de Barcelona i Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial.

Valoració:

Què ha funcionat

La complicitat i bona relació amb personal del port, que ha permès donar confiança als informants per prestar-se a col·laborar amb el projecte. Els participants han estat persones de pes en el procés de transformació.

Valoració:

Què no ha funcionat

Hi va haver molt poca assistència de públic general. Tot i que pel bon funcionament i els objectius del projecte tampoc es perseguia una gran afluència. Per diversos problemes dels participants es va haver de canviar algunes de les dates i això segurament va crear confusió.

Com es podria millorar

Cal una preparació més acurada amb els informants prèvia a la conversa, per tal de compartir clarament els objectius que es pretenen assolir.

Incrementar l’assistència del públic, atès que el debat que es pot suscitar al final de les sessions pot incrementar la quantitat i qualitat de la informació recollida durant la conversa.

Persona de contacte

Nom i e-mail

Inma González Sánchez gonzalezsin@mmb.cat

Imatges o vídeos:

Web, youtube...

Informació sobre el programa “Veus de la Mar” (no sobre aquest projecte específicament) a la web de l’MMB, al blog del museu, a la revista Drassana.

També ha format part dels Tallers i jornades de memòria oral, de l’IPEC des de 2010.