RECURSOS

VOLVER
renovacion-participativa-de-la-exposicion-permanente-del-museu-de-lemporda
04.03.2022 - Proyectos participativos de los museos

Renovación participativa de la exposición permanente del Museu de l'Empordà

 

PROJECTES PARTICIPATIUS ALS MUSEUS DE CATALUNYA

 

Museu o equipament

Museu de l’Empordà

Nom del projecte

Renovació de l’exposició permanent

Link o web del projecte

www.museuemporda.org

Data d’inici

Maig 2021

Projecte permanent o temporal?

Si temporal, dates de realització

Temporal

De juny a desembre de 2021

Objectius

Identificar interessos del públic pel desenvolupament dels continguts de l’exposició permanent del Museu de l’Empordà

Tipologia públics participants

Focus group amb joves (14 - 20 anys), joves adults (21 -35 anys), adults (35 - 55 anys) i gent gran (+ 55 anys), equip intern del Museu, enquestes de carrer, enquestes online i focus group amb experts.

Descripció del projecte

(llargada màxima 200 paraules)

El Museu de l’Empordà va iniciar el mes de juliol la primera fase d’obres de millora integral de l’equipament. En aquesta fase, ja finalitzada, es va millorar l’entrada, l’espai de recepció i l’Auditori. La segona fase, prevista per començar en aquest any 2022 s’adequarà els pisos de l’exposició permanent, les oficines i les reserves del Museu.

 

A causa d’aquesta reforma integral es va veure la necessitat de renovar també l’exposició permanent de l’equipament amb una nova temàtica en la línia a les noves museologies, per anar més enllà de mostrar la col·lecció cronològicament o per estils artístics com està actualment. La voluntat era dotar el Museu de noves lectures, seguint amb les línies d’acció del pla d’acció, i la interrelació entre les peces.

 

És per aquest motiu que es va iniciar un procés participatiu, amb la implicació d’unes cinc-centes persones de la ciutat, de la comarca i de Catalunya, perquè donessin la seva opinió i visió sobre el que els agradaria que el Museu tractés i exposés, així com tot allò que els agradaria conèixer i aprendre una vegada hagin visitat l’equipament. Per aquest procés participatiu es va treballar amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Nombre de participants (aprox.)

500 persones

Entitats implicades

Museu d’Art de Cerdanyola, Museu d’Art de Girona, Museu NAcional d’Art de Catalunya, Museu Agbar de les Aigües, La Vanguardia, Setmanari l’Empordà, Fundació Ksameu, Associació Agitart, Institut Ramon Muntaner.

Valoració:

Què ha funcionat

Procés participatiu amb un espectre ampli de la població i amb diferents nivells, des de no usuaris del Museu fins a taules amb experts en el sector.

Diferents dinàmiques, des de enquestes a peu de carrer fins a processos de manual thinking amb treballadors de l’equipament.

Valoració:

Què no ha funcionat

 

Com es podria millorar

Tot i l’amplitud de persones participants, potser no s’ha vist representat tots els sectors de la societat empordanesa, però és molt difícil poder arribar a tothom.

Persona de contacte

Nom i e-mail

Eduard Bech Vila

ebech@figueres.org

 

 

Imatges o vídeos:

Web, youtube...