L'Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya

Catalunya és un país amb un valuós patrimoni cultural i artístic relacionat amb períodes històrics diferents, des de la prehistòria fins a l’època contemporània. Alhora, disposa d’un considerable nombre d’equipaments, molts dels quals amb una àmplia i reconeguda trajectòria i de característiques ben diverses, dedicats a la gestió d’aquest patrimoni. En aquest marc, l’ICRPC vol ser un centre que impulsi la recerca en el camp del patrimoni cultural català i que, alhora, constitueixi un punt de referència i de suport per als diversos agents vinculats al patrimoni cultural.

 

Els museus estan en el centre de la recerca portada a terme per l’ICRPC. En aquest sentit, la Direcció General del Patrimoni Cultural és conscient que la recerca de públics en els museus de Catalunya ha estat una tasca que no ha assolit el grau de continuïtat i professionalitat que els museus del segle XXI requereixen. Els museus sempre han recollit dades de públic: la majoria recompten el nombre de visitants i alguns registren les seves característiques sociodemogràfiques (edat, procedència, etc.); alguns realitzen enquestes –amb més o menys continuïtat– per conèixer les motivacions i valoracions dels visitants.

 

Tanmateix diversos temes estan a l’agenda de la Direcció General del Patrimoni Cultural en matèria de coneixement dels públics.

 

Així, considerant que la recerca de públics és una tasca imprescindible perquè els museus aconsegueixin donar un servei de qualitat, generar experiències valuoses, contribuir a l’aprenentatge a partir del patrimoni i participar en el debat i en el desenvolupament social, cultural i econòmic, l’ICRPC, per encàrrec de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha posat en marxa l’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya (OPPCC).

Objectiu de l'Observatori

L’OPPCC té per objectiu donar suport als museus i equipaments patrimonials, així com a les administracions públiques i agents privats que s’ocupen del patrimoni a Catalunya, en la seva relació amb els públics per contribuir a millorar la planificació i gestió museística gràcies a la recerca i la formació.


linies

QUÈ FEM?

La nostra missió

La missió de l’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya és contribuir a l’excel·lència dels museus i el patrimoni en les seves relacions amb els públics, usuaris i grups d’interès, amb la finalitat de fomentar el desenvolupament de l’ús social del patrimoni cultural, tant en quantitat com en qualitat.

L’OPPCC treballa per una societat que expandeix els seus límits gràcies a uns museus i equipaments patrimonials connectats amb els seus públics i amb les seves comunitats.
L'Observatori vol ser...
Rigorós Pròxim Innovador Facilitador