L’OBSERVATORI DELS PÚBLICS

Pla Estratègic de l'Observatori

En els models de gestió dels museus i entitats patrimonials es distingeixen 3 grans àmbits:

• Gestió de  col·leccions.
• Gestió dels públics.
• Gestió dels recursos.

L’OPPCC ofereix, principalment, serveis relacionats amb la gestió dels públics, com la mediació i recepció del patrimoni per part dels públics. L'OPPCC també vol oferir serveis relacionats amb la gestió de recursos, com el finançament i els recursos humans; així com amb la comunicació dels museus i equipaments patrimonials, mitjançant accions de formació als professionals. 

El Pla Estratègic de l’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural recull el seu marc de funcionament: les seves bases teòriques així com els programes que desenvolupa.

Pla Estratègic OPPCC
linies
Recerca i Divulgació
  • Patrimoni Material

  • Patrimoni Material

  • Patrimoni Material