ACTIVITIES

Among its objectives, the Observatory of the Audiences of the Cultural Heritage of Catalonia aims to help train the current and future professional staff of museums and heritage centres, to enable them to undertake the design, compilation, processing and interpretation of the information pertaining to the visitors of the museums and heritage. Similarly, the OPPCC works to raise awareness related with the social use of the heritage, by communicating the research on their audiences and promoting the scientific and academic collaboration among professionals and experts on the audiences of the heritage both nationally and internationally.

 

To achieve these objectives, the Observatory of the Audiences of the Cultural Heritage of Catalonia has Training and Communication Programmes.

ACTIVITIES

 • 24.10.2023 -

  Audience development. Tools to attract new audiences

  30 November 9.00am – 3.00pm (MACBA Auditorium)

  This year's event is dedicated to audience development. The purpose of this term is to expand the audiences of museums and other heritage facilities. It is an area of growing interest since the end of the last century and has evolved in parallel with the changes in society and museums. Analyzing this evolution highlights the polysemy of the term audience development in the current context.

 • 07.11.2022 -

  The social impact of museums

  29 November 15:00 - 18:40 h (online), 30 November 9:00 - 14:30 h (MACBA Auditorium)

  This conference is dedicated to the impact of museums and, more specifically, to their social impact. The interest in dedicating this year's conference to impact and the tools to measure it lies fundamentally in the fact that the Observatory of Audiences of Cultural Heritage of Catalonia (OPPCC), commissioned by the Museum Services of the Catalan Government's Department of Cultural Heritage, has launched the test phase of the Social Barometer of Museums (BSM), specifically the quantitative analysis test phase.

 • 04.11.2021 - Communication 2021

  Museus rellevants per a la comunitat. Eines per a la participació ciutadana

  30 de novembre i 1 de desembre de 2021. Webinars. Tardes de les 15:00 h a les 18:30 h

  Jornada dedicada al treball dels museus amb les seves comunitats més pròximes. L'objectiu és aportar, d’una banda, visió de futur i posicionament estratègic i, d’altra banda, algunes eines que siguin d’utilitat per iniciar processos participatius en aquells museus que tot just estan iniciant aquest camí. Durant la jornada es presentaran els processos de treball i les eines emprades per diversos museus que desenvolupen projectes amb la comunitat, així com les aportacions d’expertes acadèmiques internacionals sobre el tema.

 • 02.11.2020 - Communication 2020

  Jornada: escoltar el públic presencial, digital i potencial en temps de distància social

  24, 25 i 26 de novembre de 2020. Webinars. Matins d'11:30 a 14:00 h

  La Jornada vol trobar la resposta a algunes preguntes: han canviat els hàbits i les pràctiques culturals de la població i la seva percepció de com poder tornar a visitar museus? Què espera la gent de la visita a un museu? De quina manera els museus es poden posar en contacte amb la població per escoltar i conèixer els seus interessos i motivacions?

 • 05.09.2019 - Comunicació 2019

  Jornada: l'impacte de la gratuïtat en la freqüentació dels museus

  Dimarts 8 d'octubre 2019. Auditori del MACBA, Barcelona

  Jornada dedicada a posar al dia els coneixements que tenim de la repercussió de la gratuïtat (i del cobrament) en la freqüentació. Es vol aportar evidència empírica que permeti tenir una millor informació per a la presa de decisions en relació al cobrament, o no, d’entrada.

 • 10.09.2018 - Communication 2018

  Jornada: avaluant la qualitat als museus

  Dimarts 16 d'octubre 2018. Auditori del MACBA, Barcelona

  Permetrà presentar metodologies per a l’avaluació de la qualitat així com per utilitzar els resultats, d’una banda, per a la millora de la gestió dels museus i, d’altra banda, per visibilitzar una part important de la seva feina que habitualment no queda reflectida per la tradicional preponderància de les dades quantitatives.

 • 19.07.2017 - Communication 2017

  Jornada Coneixent els públics virtuals dels museus

  Auditori del MACBA, Barcelona

  La segona Jornada de l'Observatori dels Públics té l'objectiu de presentar el potencial de les eines de comunicació digital per conèixer millor els públics dels museus i equipaments patrimonials, presentant experiències per anàlitzar i utilitzar la informació sobre els públics virtuals.

 • 31.07.2017 - Communication 2017

  Analítica digital - Com mesurar l'impacte de l'estratègia digital del museu

  Workshop dirigit per Elena Villaespesa, 9 d'octubre de 2017

  En el context de la 2a Jornada anual, dedicada aquest any al coneixement del públic virtual dels museus, l’Observatori de los Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya organitza el Workshop “Analítica Digital - Com mesurar l’impacte de l’estratègia digital del museu”.

 • 12.05.2016 - Communication 2016

  Jornada “Els estudis de visitants: de les dades al coneixement, del coneixement a la gestió” #jornadaOPPCC