RESOURCES

BACK
aim-success-guide-understanding-your-audiences
22.05.2020 - Audience Evaluation

AiM Success Guide – Understanding Your Audiences

Aquesta guia, publicada per l'Association of Independent Museums, intenta ajudar a qüestionar què sabem dels públics de les nostres institucions, tant els actuals com els potencials, i com millorar aquest coneixement. El següent pas és utilitzar aquest coneixement per construir un pla de desenvolupament de públics i utilitzar aquest coneixement per aconseguir objectius estratègics.

    Link

  • AiM Success Guide – Understanding Your Audiences