RESOURCES

BACK
coneixent-a-tots-els-publics-quines-imatges-sassocien-als-museus
24.11.2016 - Studies on the Audience

Coneixent a tots els públics. Quines imatges s'associen als museus?

Estudi del Laboratorio Permanente de Públicos de Museos que aprofundeix en el coneixement de la percepció que els visitants i els no visitants tenen dels museus. Mitjançant aquest coneixement els museus podran prendre les decisions oportunes per respondre a les expectatives del públic i aconseguir atreure els no visitants i fidelitzar els visitants.

    Link

  • Conociendo a todos los públicos. ¿Qué imágenes se asocian a los museos?