RESOURCES

BACK
culture-community-in-a-time-of-crisis
13.07.2020 - Studies on the Audience

Culture + Community in a time of crisis

Informe fet als EEUU per LaPlaca Cohen amb interpretacions i implicacions de la crisi originada per la pandèmia en relació als comportaments culturals i artístics.

    Link

  • Culture + Community in a time of crisis