RESOURCES

BACK
culture-community-in-a-time-of-transformation
25.11.2021 - Studies on the Audience

Culture + Community in a time of transformation

Culture Track és una enquesta online que es fa als EE.UU sobre comportaments, actituds, motivacions i barreres a la participació cultural, que s'ha dut a terme per LaPlaca Cohen des de 2001. Aquesta edició pretén connectar el sector cultural amb les experiències i necessitats de les seves comunitats i audiències durant la pandèmia i més enllà.

    Link

  • Culture + Community in a time of transformation