RESOURCES

BACK
decultura-n53-participacio-cultural-a-catalunya-2016-perfils-familiars
30.04.2018 - Studies on the Audience

DeCultura nº53 Participació Cultural a Catalunya 2016: perfils familiars

Informe amb l’objectiu d’analitzar el comportament de la població envers la cultura en funció de la seva estructura familiar.

    Download

  • DeCultura nº53 Participació Cultural a Catalunya 2016: perfils familiars