RESOURCES

BACK
enquesta-dhabits-i-practiques-culturals-ministeri-deducacio-cultura-i-esport
11.05.2016 - Studies on the Audience

Enquesta d'hàbits i pràctiques culturals. Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

La present publicació recull els principals resultats obtinguts de l'Enquesta d'Hàbits i Pràctiques Culturals en les seves diferents edicions des de 2002 a 2015, referits al conjunt de la població espanyola de 15 anys en endavant. L'enquesta, que pertany al Pla Estadístic Nacional 2013-2016, ha estat realitzada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, amb la col·laboració de l'Institut Nacional d'Estadística en determinats aspectes del seu disseny mostral.

La finalitat de l'enquesta és múltiple: d'una banda, avaluar l'evolució dels principals indicadors relatius als hàbits i pràctiques culturals dels espanyols; i, de l'altra, aprofundir en altres aspectes rellevants en l'àmbit cultural, especialment pel que fa als consums culturals.

    Link

  • Encuesta de hábitos y prácticas culturales