RESOURCES

BACK
enquesta-sobre-els-canvis-en-la-participacio-cultural-per-la-pandemia-al-regne-unit
30.06.2021 - Studies on the Audience

Enquesta sobre els canvis en la participació cultural per la pandèmia al Regne Unit

L'Audience Agency publica alguns resultats sobre els canvis en la participació cultural que ha provocat la pandèmia, intentat aproximar-se a les experiències, els comportaments, els valors i les intencions futures dels públics.

    Link

  • The Audience Agency - Cultural Participation Monitor