RESOURCES

BACK
evaluating-the-evaluation
25.05.2016 - Audience Evaluation

Evaluating the Evaluation

Aquest informe respon a la idea que malgrat els esforços esmerçats en l'avaluació sumativa per part dels museus, els resultats tenen un impacte escàs i no són aplicats de manera efectiva en la millora de la gestió dels centres museístics.

    Download

  • Evaluating the Evaluation. Maurice Davies i Christian Heath. King’s College Londres, 2013.