RESOURCES

BACK
juguem-records-personals-de-la-memoria-collectiva-de-jugar
02.11.2021 - Museums participatory projects

JUGUEM?. Records personals de la memòria col·lectiva de jugar

 

PROJECTES PARTICIPATIUS ALS MUSEUS DE CATALUNYA

 

Museu o equipament

Museu del Joguet de Catalunya

Nom del projecte

JUGUEM?. Records personals de la memòria col·lectiva de jugar

Link o web del projecte

https://www.mjc.cat/agenda/juguem-records-personals-de-la-memoria-collectiva-de-jugar/

 

Data d’inici

Juliol 2021

Projecte permanent o temporal?

Si temporal, dates de realització

Exposició temporal, del 20 d’octubre de 2021 al 12 de febrer de 2022

Objectius

Incrementar la relació del Museu del Joguet de Catalunya amb la comunitat. Fomentar la implicació de persones de totes les edats i orígens en la creació de continguts originals al Museu.

Tipologia públics participants

Tot tipus de públics

Descripció del projecte

(llargada màxima 200 paraules)

Els objectes que ens envolten són una part intrínseca de les nostres vides. Conviuen amb nosaltres, són els nostres companys silenciosos i molt sovint els associem a experiències que han tingut un impacte important en la nostra vida. Així, doncs, els objectes ens poden servir per evocar memòries i experiències viscudes.

Entre les experiències importants durant les diferents etapes de la nostra vida hi ha els moments d’aprenentatge vivencial, en què el joc té un paper fonamental. El joc és una activitat universal que ha estat sempre present a totes les cultures, i l’única activitat cultural en què la persona és la protagonista. Per aquest motiu, la memòria de jugar pot evocar-nos sentiments i experiències diverses que han contribuït a configurar-nos com a persones.

L’exposició neix a partir de la idea de Petra Vlasman i en col·laboració amb aquesta artista, que concep l’art com un espai d’expressió, de trobada i de participació social. En la seva obra, els objectes i els joguets tenen un paper en la creació de natures mortes inusuals.

És un projecte participatiu adreçat a recuperar la memòria col·lectiva de jugar a través dels joguets de les persones que hi han col·laborat i que han compartit els seus records de les vivències i sentiments que els desperten. Cada aportació ens revela la significació especial que té per a cada persona el seu joguet i, alhora, ens estimula a recuperar els nostres propis records.

Nombre de participants (aprox.)

67

Entitats implicades

Museu del Joguet de Catalunya

Valoració:

Què ha funcionat

El Museu del Joguet ha impulsat aquesta iniciativa, que ha tingut una entusiasta acollida, que ha permès crear nous canals de comunicació i establir sinergies amb la comunitat.

El procés s’ha desenvolupat durant 4 mesos i en tot moment ha estat fluid i s’han complert els objectius i el cronograma.

Valoració:

Què no ha funcionat

 

Com es podria millorar

Desenvolupar una exposició digital en línia oberta que es nodreixi contínuament de noves aportacions, a manera de repositori de records associats als joguets i l’activitat de jugar

Persona de contacte

Nom i e-mail

Eva Pascual Miró

eva.pascual@mjc.cat

Imatges o vídeos:

Web, youtube...

https://www.youtube.com/watch?v=I1RLXPADPR8&t=4s