RESOURCES

BACK
la-participacio-cultural-de-la-joventut-catalana-2001-2015-resum-executiu
23.11.2016 - Studies on the Audience

La Participació Cultural de la Joventut Catalana 2001-2015. Resum Executiu.

Resum  executiu  de  l’estudi "La  participació  cultural  de  la  joventut  catalana.  2001-2015", inclòs a la col·lecció Informes CoNCA i elaborat per la Universitat de València a petició del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) i amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut.

 

Aquesta publicació investiga l’evolució i les característiques de la participació cultural de la joventut catalana durant els primers anys del segle XXI, un període marcat essencialment per dues grans transformacions històriques: la revolució de les tecnologies de la informació, la comunicació i l’organització i la gran recessió.

    Download

  • La Participació Cultural de la Joventut Catalana 2001-2015