RESOURCES

BACK
laboratorio-permanente-de-publico-de-museos-ministerio-de-educacion-deporte-y-cultura-espanya
25.05.2016 - Institutions and Observatories

Laboratorio Permanente de Público de Museos, Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, Espanya

El LPPM pretén obtenir de manera estable i continuada coneixements rellevants sobre el públic dels museus estatals, els quals siguin útils per millorar la gestió museística a través de la recerca, la formació i la comunicació. Així, el LPPM es concep com una eina de gestió que permeti als professionals dels museus i als gestors estatals disposar de dades significatives sobre els visitants. La seva finalitat és orientar totes les actuacions dels museus que tenen com a destinatari últim al públic, de manera que a través de la relació amb els visitants s’optimitzi l’acompliment de la funció social dels museus.

    Link

  • Laboratorio Permanente de Público de Museos