RESOURCES

BACK
les-visites-du-patrimoine-culturel-et-la-question-de-la-gratuite
01.03.2016 - Studies on the Audience

Les visites du Patrimoine culturel et la question de la Gratuité

Aquest informe ofereix informació sobre les pràctiques culturals dels francesos, concretament en matèria de visites a exposicions, museus i monuments. Un altre objectiu és conèixer la seva actitud respecte a la gratuïtat de la visita els primers diumenges de mes a les col·leccions permanents dels museus i els monuments nacionals.

    Download

  • Les visites du Patrimoine culturel et la question de la Gratuité