RESOURCES

BACK
lobrador-programa-daccio-comunitaria-
09.03.2023 - Museums participatory projects

L’Obrador. Programa d’Acció Comunitària

PROJECTES PARTICIPATIUS ALS MUSEUS DE CATALUNYA

 

Museu o equipament

Museu Nacional d’Art de Catalunya

Nom del projecte

L’Obrador. Programa d’Acció Comunitària

Link o web del projecte

https://www.museunacional.cat/ca/lobrador-programa-daccio-comunitaria

Data d’inici

Tardor de 2021

Projecte permanent o temporal?

Si temporal, dates de realització

Projecte Permanent

Objectius

 • Buscar noves formes de relació “museu-entorn”.
 • Crear un laboratori d’aliatges on connectar les persones i la comunitat que ens envolta amb el museu a través del                diàleg de sabers i processos no formals.
 • Explorar, detectar i escoltar els anhels de les comunitats properes.
 • Fer partícips ales comunitats, associacions i entitats.
 • Enfortir el treball de xarxa a llarg termini amb entitats, associacions, agents creatius de proximitat.

Tipologia públics participants

Tots els públics

Descripció del projecte

(llargada màxima 200 paraules)

L’Obrador del Museu Nacional és un programa d’activitats que vol trobar noves formes de relació entre el Museu Nacional d’Art de Catalunya i el seu entorn més proper, començant pel barri de Poble-sec.

 

L’Obrador s'ha concebut com un espai d’experimentació, de trobada, de construcció de discursos alternatius i de noves maneres de mirar el museu i el patrimoni que conté.

 

Un programa-laboratori que connecta les persones i la comunitat amb el Museu, on poden generar-se aliatges i processos inesperats a través del diàleg de sabers i els processos no formals.

 

El programa té com a objectiu la construcció d’aliances a llarg termini amb la implicació de diversos agents socials. Es planteja com una proposta de recerca col·lectiva i un treball de vincles amb l’ampli teixit social i cultural de l'entorn a partir del treball amb agents comunitaris i creatius per generar un ecosistema cultural sostenible de proximitat, basant-se en una mirada eco-social Kilòmetre 0. 

 

Les tipologies de desenvolupament de les activitats de L’Obrador s’articulen en dos grans àmbits: els marcs de treball a llarg termini i el treball d’accions i visites experimentals.

 

Els eixos prioritaris de treball són:

 

 

• Feminismes i sabers invisibles.

• Vides de barri i transformacions de ciutat.

• L’ecosistema de Montjuïc com espai comunitari, social i cultural.

• Diàlegs interculturals i  intergeneracionals.

• Altres grups racialitzats o minoritzats.

 

Per a descobrir el detall dels processos:

https://www.museunacional.cat/ca/lobrador-programa-daccio-comunitaria

 

Nombre de participants (aprox.)

Fins a finals de 2022 hem treballat amb 17 col·lectius de proximitat en activitats que han tingut un total de 413 assistents.

Entitats implicades

Mediació del programa: Associació Transductores.

Valoració:

Què ha funcionat

 • Apropar el museu a visitants potencials que fins ara no l’havien visitat o no el percebien com un espai d’ús.
 • La inclusió de noves dinàmiques i experiències dins de l’àmbit de l’educació no formal a l’oferta del museu.
 • Hem detectat una major visibilitat del museu a les taules comunitàries del territori i que els col·lectius i entitats s’interessin a participar en la nostra programació i en l’ús del museu com a visitants o creadors.
 • Que els col·lectius, veïns... vagin integrant el museu al seu imaginari.

 

 

Valoració:

Què no ha funcionat

 • A vegades els tempos dels processos estan massa marcats per diferents motius. Hauríem de treballar amb menys pressa i              focalitzant-nos més en unes poques línies prioritàries de treball.

 

Com es podria millorar

 • Estem treballant en eines de valoració i avaluació d’aquestes experiències.
 • Menys és més. Treballar amb una línia més delimitada.

Persona de contacte

Nom i e-mail

David Pablo

david.pablo@museunacional.cat

 

Imatges o vídeos:

Web, youtube...

 

https://www.museunacional.cat/ca/lobrador-programa-daccio-comunitaria