RESOURCES

BACK
quina-es-levidencia-sobre-el-paper-de-les-arts-en-la-millora-de-la-salut-i-el-benestar
14.03.2023 - Museums and health

Quina és l'evidència sobre el paper de les arts en la millora de la salut i el benestar?

Durant les dues últimes dècades, s'ha produït un augment important de la investigació sobre els efectes de les arts sobre la salut i el benestar, juntament amb l'evolució de les activitats pràctiques i polítiques a diferents països de la Regió Europea de l'OMS i més enllà. Aquest informe sintetitza l'evidència global sobre el paper de les arts en la millora de la salut i el benestar, amb un enfocament específic a la Regió Europea de l'OMS. Els resultats de més de 3.000 estudis van identificar un paper important per a les arts en la prevenció de la mala salut, la promoció de la salut i la gestió i tractament de les malalties al llarg de la vida.

 

L'evidència revisada incloïa dissenys d'estudi com estudis pilot no controlats, estudis de casos, enquestes transversals a petita escala, estudis de cohorts longitudinals representatius a nivell nacional, etnografies a tota la comunitat i assaigs controlats aleatoris de diverses disciplines. L'impacte beneficiós de les arts es podria afavorir mitjançant el reconeixement i l'actuació sobre la base d'evidències creixents; promoure la participació artística a nivell individual, local i nacional; i donar suport a la col·laboració intersectorial.

    Link

  • What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review