RESOURCES

BACK
the-audience-agency
25.05.2016 - Institutions and Observatories

The Audience Agency

The Audience Agency ajuda a les organitzacions culturals a planificar i implementar estratègies de relació amb els públics.

    Link

  • The Audience Agency