Desenvolupament de públics. Eines per atreure noves audiències
8a Jornada de l'OPPCC

Recompte visitants equipaments patrimonials. Evolució 2016-2022

Projecte

Enquesta de participació cultural a Catalunya 2021