ACTIVITATS

Entre el seus objectius, l’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya vol contribuir a la formació del professionals dels museus i el patrimoni, tant en exercici com a futurs, en el disseny, obtenció, tractament i interpretació de la informació relativa als visitants dels museus i el patrimoni. Igualment, l’OPPCC treballa per a la sensibilització sobre l’ús social del patrimoni, comunicant la recerca desenvolupada sobre el seu públic i promovent la col·laboració científica i acadèmica amb professionals i experts sobre els públics del patrimoni tant a nivell nacional com internaciona.

 

Per assolir aquests objectius, l’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya compta amb els programes de Formació i de Comunicació.

Formació