PROJECTES

Baròmetre Social dels Museus

  • 22.12.2022 - Baròmetre Social dels Museus

    Baròmetre Social dels Museus 2021

    Fase test

    Aquest és un projecte del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles, amb la intenció de convertir-se en una eina bàsica per donar a conèixer el valor públic dels equipaments museístics i pretén posar de manifest els beneficis que les institucions museístiques aporten al conjunt de la ciutadania, emfatitzant l’impacte positiu que tenen en les vides individuals i col·lectives de les persones i mostrant el treball col·laboratiu que desenvolupen per atendre els reptes socials actuals.