PROJECTES

Els objectius del Pla de Recerca de l’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya són:

• Establir criteris i metodologies per al coneixement i avaluació dels públics dels museus i el patrimoni.
• Generar informació útil al voltant dels públics per a les administracions públiques i els museus.

Per assolir aquests objectius, l’OPPCC compta amb dos programes:

Programa Eines, que proposa l’elaboració de materials, pautes, estàndards i manuals que siguin d’utilitat per a la recollida d’informacions relatives als públics i no públics per part dels museus.

Programa Estudis, que integra, d’una banda, l’elaboració d’informes a partir de dades secundàries o informació produïda per altres agents, tant de manera periòdica com puntual. D’altra banda, també inclou la producció i coordinació d’estudis que generin informació primària, és a dir, informació que procedirà de la consulta amb professionals i organitzacions.

Informes Junta de Museus

 • 15.03.2021 - Informes Junta de Museus

  Informe Junta de Museus 2017

  L’objectiu d’aquest informe és presentar la situació dels museus registrats a Catalunya al llarg de 2017. Per a la seva elaboració s’han utilitzat dades dels museus a Catalunya de l’any 2017 relatives a la seva estructura, gestió, funcionament, activitats i visitants.

 • 10.01.2019 - Informes Junta de Museus

  Informe Junta de Museus 2016

  L’objectiu d’aquest informe és presentar la situació dels museus registrats a Catalunya al llarg de 2016. Per a la seva elaboració s’han utilitzat dades dels museus a Catalunya de l’any 2016 relatives a la seva estructura, gestió, funcionament, activitats i visitants.

 • 15.03.2018 - Informes Junta de Museus

  Informe Junta de Museus 2015

  L’objectiu d’aquest informe és presentar la situació dels museus registrats a Catalunya al llarg de 2015. Per a la seva elaboració s’han utilitzat dades dels museus a Catalunya de l’any 2015 relatives a la seva estructura, gestió, funcionament, activitats i visitants.