RECURSOS

Documentació, informes, estudis, articles... al voltant de l’avaluació i l’estudi dels públics del patrimoni cultural, tant produïts per l’Observatori com per altres entitats i institucions.

 

L'apartat "Projectes Participatius dels museus" és un recull d'iniciatives i activitats impulsades pels museus i col·leccions de Catalunya que intenten involucrar, fer participar i comprometre als públics. Una institució cultural participativa és un espai on els visitants poden crear, compartir i connectar entre ells al voltant del seu contingut.

Impacte social dels museus

 • 06.06.2019 - Impacte social dels museus

  Eines per mesurar l'impacte social

  Conjunt d'eines de la Museums Association per ajudar als museus a dissenyar un enfocament per a mesurar l’impacte social de projectes determinats.

 • 06.06.2019 - Impacte social dels museus

  Happy museum project

  El projecte Happy Museum analitza com el sector dels museus pot respondre al repte de crear un futur més sostenible. Té una visió de la sostenibilitat que mira més enllà de la gestió financera i dels recursos i considera el paper del museu també en el benestar institucional i comunitari i en els reptes financers i ambientals globals.

 • 06.06.2019 - Impacte social dels museus

  Projecte Our Museum: Communities ansd Museums as active partners

  És un programa de la Paul Hamlyn Foundation per facilitar un procés de desenvolupament i canvi organitzatiu als museus i compromesos amb una associació activa amb les seves comunitats.

 • 06.06.2019 - Impacte social dels museus

  Museums Change Lives - L'impacte dels museus

  La Museums Association té projectes per a que els museus desenvolupin el seu paper com a organitzacions socials i per a que tinguin dades i evidències del treball que fan amb les seves comunitats i de l'impacte social positiu que produeixen.

 • 18.04.2018 - Impacte social dels museus

  Análisis de estudios de impacto 2017

  Estudi de l'Observatorio Vasco de la Cultura sobre el valor públic de la cultura que profunditza en la perspectiva instrumental que situa la cultura com a mitjà per a aconseguir objectius econòmics, socials o mediambientals mitjançant els estudis d’impacte econòmic i de retorn social.

 • 01.06.2017 - Impacte social dels museus

  Mesurant el valor creat per una exposició temporal de l'Auckland Museum

  Informe sobre els resultats de l'aplicació de la metodologia del "retorn social de la inversió" (SROI) per analitzar l'exposició temporal Moana-My Ocean a l'Auckland Museum.

 • 01.06.2017 - Impacte social dels museus

  Mesurant els impactes dels museus

  Dins el projecte "The Learning Museums" trobem aquest article dedicat al tema de mesurar els impactes dels museus. Inclou alguns casos d’estudi.

 • 01.06.2017 - Impacte social dels museus

  Guia per aplicar el Retorn Social de la Inversió (SROI)

  Guia de l'"UK Cabinet Office" per mostrar a les organitzacions i institucions com prendre millors decisions utilitzant la metodoologia del "Retorn Social de la Inversió" (SROI), ajudant a reconèixer valor més enllà del que pot ser avaluat econòmicament.