RECURSOS

Documentació, informes, estudis, articles... al voltant de l’avaluació i l’estudi dels públics del patrimoni cultural, tant produïts per l’Observatori com per altres entitats i institucions.

 

L'apartat "Projectes Participatius dels museus" és un recull d'iniciatives i activitats impulsades pels museus i col·leccions de Catalunya que intenten involucrar, fer participar i comprometre als públics. Una institució cultural participativa és un espai on els visitants poden crear, compartir i connectar entre ells al voltant del seu contingut.

Museus i salut

 • 14.03.2023 - Museus i salut

  Quina és l'evidència sobre el paper de les arts en la millora de la salut i el benestar?

  Aquest informe de l'Organització Mundial de la Salut sintetitza l'evidència global sobre el paper de les arts en la millora de la salut i el benestar.

 • 22.11.2022 - Museus i salut

  "Revisió de l'abast de les intervencions en cultura, benestar i salut i els seus impactes, reptes i recomanacions polítiques per a Europa"

  L'objectiu d'aquesta revisió és sintetitzar les proves existents sobre l'efecte positiu de les activitats artístiques i culturals a la salut i al benestar. Això vol dir que la revisió no es limita a unes poques preguntes de recerca, sinó que pretén proporcionar una indicació clara del volum de la literatura existent, els conceptes clau, els punts d'interès i els tipus d'estudis que hi ha. 

 • 17.10.2022 - Museus i salut

  Rethinking relevance, rebuilding engagement

  Aquest informe comparteix els resultats d'una segona onada de la investigació de Cultura i Comunitat, recollida el maig del 2021, més d'un any després de la pandèmia, i en un moment en què els casos estaven disminuint abans que sorgissin noves variants.

 • 11.10.2022 - Museus i salut

  Beneficis d'un cicle de 3 mesos de visites virtuals setmanals a museus en adults grans que viuen a la comunitat

  Aquest estudi té com a objectiu examinar si un cicle de 3 mesos de visites virtuals setmanals al Museu de Belles Arts de Montreal (MMFA) pot haver millorat els sentiments d'inclusió social, el benestar i la qualitat de vida, i reduir la fragilitat física als adults grans que viuen dins de la comunitat de Montreal. 

 • 18.07.2022 - Museus i salut

  Museums on Prescription

  Museums on Prescription és un projecte de recerca de tres anys (2014-2017) finançat per l'Arts and Humanities Research Council que investiga el valor de les trobades amb el patrimoni a la prescripció social.

 • 18.07.2022 - Museus i salut

  Delyramus

  El projecte es va centrar especialment en el patrimoni musical europeu dels segles XV-XVI. Un dels objectius era recuperar el potencial del ric patrimoni organològic europeu (14 instruments) per arribar a col·lectius vulnerables (especialment persones amb problemes de salut mental) com a participants de l'execució del projecte i la difusió de la música antiga.

 • 18.07.2022 - Museus i salut

  Tate Liverpool Youth Rehabilitation

  Novus crea bases per al canvi a través de l'educació a les presons i durant gairebé 30 anys ha ajudat homes, dones i nens de totes les edats i capacitats, en entorns penitenciaris de tot Anglaterra i Gal·les, a prendre nous rumbs. Novus va proposar programes innovadors d'enriquiment artístic i familiar per ajudar els infants a desenvolupar relacions positives, reforçant els vincles amb la família, els amics i les persones significatives.

 • 18.07.2022 - Museus i salut

  Teràpia artística | Hospital Clínic de Màlaga

  Factoria d´Art i Desenvolupament ha dut a terme un programa d´artteràpia de la Fundació Picasso | Museu Casa Natal amb un grup de pacients amb trastorns mentals que estaven sent tractats a la unitat de salut mental de l'Hospital Clínic de Màlaga.

 • 18.07.2022 - Museus i salut

  Understanding the Social Wellbeing Impacts of the Nation's Libraries and Museums

  Les biblioteques i els museus locals participen activament en animar les connexions socials i les connexions institucionals que catalitzen la creativitat, l'enginy i l'empatia dins de les seves comunitats de manera que promouen el benestar personal i social. Aquestes característiques úniques de les biblioteques i els museus les converteixen en institucions crítiques per avançar en els esforços per promoure la inclusió i l'equitat per a les poblacions històricament subrepresentades, especialment amb els ciutadans de color.

 • 18.07.2022 - Museus i salut

  Creative Health: The Arts for Health and Wellbeing

  L'objectiu del informe és millorar la conscienciació sobre els beneficis que les arts poden aportar a la salut i el benestar, i estimular el progrés perquè aquests beneficis siguin una realitat al Regne Unit. Aquesta investigació de l'APPG sobre la participació actual de les arts a l'atenció sanitària i social es va realitzar amb la finalitat de formular recomanacions per millorar la política i la pràctica.  

 • 04.07.2022 - Museus i salut

  Illuminart Museum

  Illuminart Museum és el primer museu virtual per a pacients a hospitals, un projecte realitzat per Art dan la Cité i presentat per primera vegada a l'octubre del 2019, davant dels socis del projecte i entusiastes gestors dels centres sanitaris. Aquest lloc multicultural obert al món permet als pacients descobrir obres d'art de tot el món a les habitacions d'hospital i tenir accés a un programa artístic i cultural multidisciplinar i internacional. 

 • 04.07.2022 - Museus i salut

  Oxford Museums Prescription for Reminiscence | South East England

  El projecte Prescription for Reminiscence està vinculat als serveis museístics de l'Oxford Aspire Museums Partnership, un consorci format pels Museus de la Universitat d'Oxford i el Servei de Museus del Consell del Comtat d'Oxfordshire (i un dels 16 Renaissance Major Partner Museum Services finançats per ACE per donar suport a l'excel·lència i la capacitat de recuperació dels museus regionals). 

 • 04.07.2022 - Museus i salut

  Inclusive museums for well-being and health through the creation of a new shared memory

  El projecte Memòria Inclusiva té com a objectiu promoure la construcció d'una memòria social comuna compartida realitzada a través d'un sistema social inclusiu basat en els museus, mitjançant l'enllaç Art-Salut-Benestar. Es basa en el concepte que considera els museus com a entorns d'ensenyament i aprenentatge, i les universitats com a actors socials actius, ambdós reforçant el seu paper de facilitadors de la integració cultural.

 • 04.07.2022 - Museus i salut

  Curs d'introducció a les Arts in Health

  El primer curs: Introducció a les Arts a la Salut al Museu Nacional d'Art de Catalunya posa èmfasi en el desenvolupament i la gestió de programes de salut mental, com els trastorns d'ansietat i depressió, i està dirigit a professionals de la cultura i la salut. Cada dimarts, durant cinc sessions, destacats experts internacionals, tècnics i responsables del sistema nacional de salut de Catalunya, metges i professionals de la salut, associacions de pacients i familiars a l'àmbit de la salut mental, així com professionals de museus i altres gestors culturals, van compartir els seus coneixements sobre quines són les aportacions de les arts a l'àmbit de la salut. 

 • 04.07.2022 - Museus i salut

  RecuperArt-19

  A Catalunya, el Departament de Cultura de la Generalitat i l'Institut Català de Salut han estat associats per crear el projecte RecuperArt-19, per als professionals de la salut que pateixen estrès emocional relacionat amb la gestió de la Covid-19. RecuperArt-19 proposa la creació d'una activitat a diversos museus de Catalunya per millorar l'estat emocional dels professionals sanitaris a partir de tècniques i recursos basats en l'art i la cultura. 

 • 04.07.2022 - Museus i salut

  Institucions d'art i salut | Col·laboració interdisciplinària

  El Campus Hospitalari Vall d'Hebron Barcelona i el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) van signar un conveni de col·laboració per dur a terme diferents accions encaminades a explorar el potencial de l'art com a eina perquè els pacients i els familiars puguin gaudir dels seus beneficis terapèutics i emocionals. 

 • 30.06.2022 - Museus i salut

  Culture for health

  Quin és el paper de la cultura per millorar la salut i el benestar? Com podem crear un canvi a través de la cultura influint en l'elaboració de les polítiques europees? Aquest és l'objectiu del projecte CultureForHealth.