RECURSOS

TORNAR
revisio-de-labast-de-les-intervencions-en-cultura-benestar-i-salut-i-els-seus-impactes-reptes-i-recomanacions-politiques-per-a-europa
22.11.2022 - Museus i salut

"Revisió de l'abast de les intervencions en cultura, benestar i salut i els seus impactes, reptes i recomanacions polítiques per a Europa"

L'objectiu d'aquesta revisió és sintetitzar les proves existents sobre l'efecte positiu de les activitats artístiques i culturals a la salut i al benestar. Això vol dir que la revisió no es limita a unes poques preguntes de recerca, sinó que pretén proporcionar una indicació clara del volum de la literatura existent, els conceptes clau, els punts d'interès i els tipus d'estudis que hi ha.

 

També identifica les mancances de coneixement a la literatura existent. Finalment, recull recomanacions polítiques i identifica reptes i amplia l'abast de l'informe més enllà de les orientacions polítiques proposades i les mesures polítiques específiques.

 

A mesura que la nostra societat s'enfronta a desafiaments molt greus, com una crisi de salut mental exacerbada per la pandèmia, l'envelliment de la població, l'augment de les desigualtats, el desplaçament forçós de persones a causa de la guerra i els conflictes polítics, i els canvis constants a la feina i l'economia, es necessiten noves solucions i enfocaments. Les conclusions d'aquest estudi i les recomanacions donen llum sobre les vies a través de les quals la cultura i les arts poden donar suport a les persones i les comunitats per afrontar adequadament aquests reptes globals, identificant així noves vies de recerca i acció futures.

 

L'informe CultureForHealth se suma a la creixent conscienciació a la Unió Europea (UE) sobre el paper fonamental de la cultura i les arts en la millora de la salut i el benestar tant a nivell individual com col·lectiu.

    Link

  • "Revisió de l'abast de les intervencions en cultura, benestar i salut i els seus, impactes, reptes i recomanacions polítiques per a Europa"