PROJECTES

TORNAR
metodologies-per-al-recompte-de-visitants
25.11.2021 - Manuals

Metodologies per al recompte de visitants

Els museus són institucions obertes a la societat, amb el mandat de generar coneixement, estimular l'educació i col·laborar en el gaudi de la ciutadania. Així, un dels principals objectius del museu és atraure, donar servei i fidelitzar els seus públics.


Conèixer el nombre de persones que visita un museu representa el nivell més bàsic per a l'avaluació del seu exercici: és el punt de partida, la primera magnitud per conèixer la resposta del públic en un moment puntual i al llarg del temps. Així, les dades de freqüentació permeten mesurar el volum de persones que entren a un museu o en un conjunt de museus i institucions museístiques.


Disposar de dades fiables i comparables de freqüentació és indispensable per a l'avaluació tant de les polítiques culturals de les administracions públiques com de la pròpia organització per part dels gestors.


Aquest volum té per objectiu presentar el model de recompte dels visitants de museus de l'Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, aplicat pels equipaments museístics i patrimonials catalans, amb la vocació que sigui d'utilitat per a altres professionals que treballen a el sector del patrimoni cultural.

    Link

  • Metodologies per al recompte de visitants