PROJECTES

TORNAR
model-de-recompte-dels-visitants-dels-museus-i-equipaments-patrimonials-a-catalunya
01.02.2016 - Recomptes visitants

Model de recompte dels visitants dels museus i equipaments patrimonials a Catalunya

Proposta de nou model de recompte de la freqüentació dels museus i equipaments patrimonials a Catalunya, amb l’objectiu que harmonitzi el recompte dels visitants, permeti la comparació i serveixi com a eina de planificació i gestió. El model ha estat consensuat pels diferents agents del sector amb la finalitat d’homogeneïtzar i normalitzar les dades de visitants i dotar-les de major fortalesa i credibilitat.

El model proposat parteix d’un disseny homogeni per al recompte dels visitants dels museus i centres patrimonials. El model ha de respondre a uns objectius definits i específics, concretant prèviament què es vol avaluar. Conèixer aquests objectius permet que les variables siguin precises i homogènies i, per tant, proporcionin informacions agregables i comparables.

Concretament, el model vol donar resposta als objectius següents:

• Oferir un sistema homogeni i, per tant, homologable, que permeti un seguiment precís de l’evolució de l’ús social del patrimoni cultural.
• Comptar persones que accedeixen als equipaments així com els usos que aquestes fan de les diverses ofertes proposades.
• Avaluar la tasca en el suport a l’ensenyament, mesurant el seu impacte en el públic escolar.
• Mesurar l’impacte de la gratuïtat en l’accés al patrimoni.
• Avaluar l’eficàcia de les diverses tipologies d’activitats organitzades.

El propòsit és retornar als museus i equipaments patrimonials informació útil per a la seva gestió i per al coneixement del sector.

    DESCARREGABLES

  • Model de recompte i Glossari