RECURSOS

TORNAR
arts-cultura-i-patrimoni-publics-i-forca-de-treball
22.05.2024 - Estudis de públic

Arts, cultura i patrimoni: públics i força de treball

Les arts, la cultura i el patrimoni tenen un paper vital al Regne Unit, enriquint la societat i generant noves idees, alhora que contribueixen significativament a les economies locals.

 

No obstant això, persisteixen desigualtats socials quant a qui produeix i participa en les arts, la cultura i el patrimoni, i qui té l'oportunitat de treballar al sector.

 

Aquest informe sobre l‟Estat de les Nacions elaborat pel Centre de Polítiques i Proves de les Indústries Creatives (Creative PEC) utilitza dades censals per oferir, per primera vegada, una anàlisi exhaustiva del públic i la mà d‟obra. Les percepcions donen llum sobre on s'ha progressat en la inclusió i on encara hi ha desigualtats i barreres significatives que requereixen intervencions polítiques.

 

L'anàlisi, que utilitza dades del Cens 2021, l'Enquesta de Participació 2021-2022 i l'Enquesta de Població Activa, també es presenta a un panell de dades en línia i mapes interactius. 

    Link

  • Arts, Culture and Heritage: Audiences and Workforce