RECURSOS

TORNAR
consell-dinfants-del-museu-de-ciencies-naturals-de-barcelona
03.12.2019 - Projectes participatius dels museus

Consell d’Infants del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

 

PROJECTES PARTICIPATIUS ALS MUSEUS DE CATALUNYA

 

Museu o equipament

Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Nom del projecte

Consell d’Infants del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Link o web del projecte

https://edunat.museuciencies.cat/projectes/consell-dinfants/

Data d’inici

25 d’octubre de 2014

Projecte permanent o temporal?

Si temporal, dates de realització

Permanent

Objectius

El  pla  estratègic  2013-2017  del  Museu  de  Ciències  Naturals  de  Barcelona  té  com  a  objectiu

estratègic  “Promoure  la  participació  de  públics  i  d’organitzacions  de  la  ciutat,  de Catalunya i internacionals en la programació”.

 

Dins  d’aquest  objectiu  estratègic  es  desenvolupa  l’objectiu  específic  “Promoure   la

participació d’infants i joves en la programació”.

 

Tipologia públics participants

16 infants: 8 infants de 5è i 8 infants de 6è de primària de dues escoles properes al museu. Paritat de gènere.

 

Descripció del projecte

(llargada màxima 200 paraules)

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona

fomenta que el Consell d’Infants del Museu de Ciències

Naturals de Barcelona-Parc del Fòrum sigui:

▪ Un  òrgan  de  participació real  que  els  permeti  fer  sentir  les  seves  opinions,  idees  i suggeriments en relació a totes les activitats relacionades amb el museu.

▪ Un   consell   assessor   del   museu

expert   en   infantesa,   que   gaudeix   de   la   mateixa

consideració que qualsevol altre dels consells assessors dels que pot comptar el museu

▪ Un espai de debat i trobada que faci possible el feedback museu –infants.

▪ Una eina educativa per les escoles que promogui el valor educatiu de la participació.

▪ Un instrument per plantejar millores al museu; de la seva consulta, en la mesura que sigui possible, n’han de sortir propostes executables, visibles i finalistes.

▪ Un òrgan per consultar-los sobre qualsevol aspecte del museu, per això el museu el  dotarà d’un protagonisme real, no només formal.

 

Nombre de participants (aprox.)

16 infants, un  dinamitzador del Consell (cap del departament d’Educació i Activitats) i una secretària (tècnica del departament d’Educació i Activitats)

 

Entitats implicades

Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Escola Els Porxos de Barcelona

Escola Els Horts de Barcelona

 

Valoració:

Què ha funcionat

Des  de  la  seva  creació  els  membres  del  Consell  d’infants  han  realitzat  diverses  aportacions,

algunes d’elles vinculades a les infraestructures del Museu  i d’altres més vinculades al disseny de noves activitats.

També  han  participat  en  el  disseny  de

noves  activitats (escape room, cicles de cinema relacionats amb les exposicions temporals...) o en la transformació d’una bicicleta elèctrica en una bicicleta contenidora de material per a poder realitzar activitats fora del museu.

 

Les reunions s’han concentrat temporalment per tal d’afavorir la continuïtat d’una a l’altra (ens reunim un cop al mes de gener a abril-maig).

 

Per tal d’afavorir la participació espontània a les reunions no entren les docents de les seves escoles.

 

Realitzem també visites a altres museus en caps de setmana, acompanyants per les seves famílies.

 

La tria dels nous membres la realitzem a les escoles durant el mes de novembre i ho fem per sorteig, d’aquesta manera tots tenen les mateixes possibilitats de sortit escollits.

 

Valoració:

Què no ha funcionat

No hi ha cap aspecte negatiu en la valoració del projecte.

Com es podria millorar

Un aspecte que caldria portar a terme, sobretot perquè ha estat i és una demanda feta pels mateixos consellers i conselleres, és la creació d’un Consell de Joves que els donés la possibilitat de continuar vinculats al museu i que ens permetés tenir la visió dels adolescents, un públic poc habitual en el museu i que només ens visita en sortides escolars.

Persona de contacte

Nom i e-mail

Albert Batlles Fossas (dinamitzador)

abatlles@bcn.cat

 

Montse Ballester Rovira (secretària)

mballesterr@bcn.cat

Imatges o vídeos:

Web, youtube...

https://edunat.museuciencies.cat/projectes/consell-dinfants/